Statsbudsjettet: – Legger feil tall til grunn for kutt i ekstratilskudd

Reagerer. Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, var mandag formiddag på Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2020. Foto: barnehage.no

Statsbudsjettet: – Legger feil tall til grunn for kutt i ekstratilskudd

PBL er sterkt kritisk til grunnlaget for at regjeringen kutter kraftig i de ekstraordinære tilskuddene til å oppfylle bemanningsnormen.

Publisert:

– Slik vi leser statsbudsjettet, legger regjeringen feil tall til grunn for kuttet. Og det er svært beklagelig, ikke minst for barna som går i barnehager hvor den lovfestede normen ikke er finansiert, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Halverer i tilskuddet

I statsbudsjettet legger regjeringen til grunn at det er 31 kommuner hvor private barnehager ikke vil få bemanningsnormen finansiert i 2020. Bakgrunnen er antallet kommuner hvor normen ikke var oppfylt i de kommunale barnehagene per 15. desember 2018.

På bakgrunn av dette regnestykket reduserer regjeringen de ekstraordinære tilskuddene for å finansiere bemanningsnorm fra 262 til 111,2 millioner kroner.

Lindboe påpeker at det blir galt å legge et øyeblikksbilde fra slutten av året til grunn for kuttet så lenge tilskuddene til private barnehager bygger på kommunenes kostnader gjennom hele året.

– Regjeringen utfører en kreativ regneøvelse når den hevder at det bare er 31 kommuner hvor private barnehager ikke har bemanningsnormen finansiert. Tallene regjeringen viser til, dokumenterer riktignok at mange flere kommuner hadde oppfylt normen i desember 2018 enn ett år tidligere. Men ettersom tilskuddene til private barnehager bygger på kostnadene i kommunene gjennom hele året, vil ikke tilskuddene bygge på norm.

Forventer like forutsetninger

52.819 barn i 61 kommuner går fortsatt i private barnehager i kommuner der de kommunale barnehagene i et snitt av 2018 ikke oppfylte bemanningsnormen.

– Selv om en del av disse går i barnehager som får ekstraordinære tilskudd også i 2020, fortsetter regjeringen med åpne øyne å forskjellsbehandle barn i barnehager. Det er for oss uakseptabelt, sier Anne Lindboe.

Hun merker seg at regjeringen har konstruert en sikkerhetsventil gjennom at skjønnsmidler kan søkes om og utbetales i særlige tilfeller der barnehager får økonomiske problemer som følge av underfinansieringen, forutsatt at barnehagene det søkes for ikke inngår i et større konsern.

– Når bemanningsnormen er lovfestet, må vi kunne forvente at alle barnehager har like forutsetninger for å oppfylle normen. Når en barnehage er underfinansiert, vil den først måtte kutte i annen kvalitet i tilbudet til barna før den kan oppfylle kravet om å få slike skjønnsmidler. Det bør dessuten være et grunnleggende prinsipp at alle barnehager i en slik ordning behandles likeverdig, uavhengig av eierform og konserntilknytning, sier Anne Lindboe.