Hjelp oss å få slutt på forskjellsbehandlingen av barn og barnehager

Hjelp oss å få slutt på forskjellsbehandlingen av barn og barnehager

– Forskjellsbehandlingen av barn og barnehager må stoppe. Alle barn fortjener et like godt tilbud. Foreldre, ansatte og barnehagene må stå sammen i kampen for fortsatt høy kvalitet og stort mangfold i barnehagesektoren, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Publisert:

Fra 1. august 2019 skal alle barnehager ha oppfylt ny bemanningsnorm. Regjeringen mener normen er finansiert, men det er fortsatt 60.000 barn som går i en barnehage hvor den ikke er det.

Årsaken er kommuner som ikke prioriterer barnehagene og systemet som innebærer at kommunene beregner tilskudd til private barnehager basert på to år gamle regnskapstall.

Publiserer nye filmer om forskjellsbehandlingen

Tirsdag lanseres én av i alt fire ulike filmer som PBL har laget og som beskriver urettferdig og uforutsigbar finansiering av barnehagene, og hva det kan føre til.

– PBL har et stort ansvar for å opplyse om hvordan det faktisk står til i sektoren. Enda flere må få øynene opp for den urettferdige forskjellsbehandlingen av barn og barnehager. Med disse filmene ønsker vi å sette søkelyset på en stor utfordring som vi mener politikerne må ta på alvor, sier Lindboe.

– Det er nå tid for at vi står sammen om dette. Vi trenger hjelp fra alle. Medlemsbarnehager, kommunale barnehager, foreldre, politikere og alle andre som mener barna våre er like mye verdt, uavhengig av hvilken barnehage foreldrene har valgt, sier Lindboe og oppfordrer alle til å bidra med å spre informasjonen.

Se videoen og del den gjerne med ansatte og foreldre i din barnehage.

Hva er konsekvensene?

Når barnehager ikke får finansiert innføring av ny bemanningsnorm kan det føre til kutt i andre deler av tilbudet, som aktivitetstilbud og kompetansehevende tiltak. I verste fall kan det true den fremtidige driften av barnehagen.

– Mange barnehager sliter ufortjent med økonomien fordi de holder til i «feil» kommune. Sånn kan vi ikke ha det. Vi trenger et nytt finansieringssystem som likebehandler alle barn i alle barnehager, sier Lindboe.

Les også: Slik vil PBL at private barnehager skal finansieres

Vi har i dag et mangfold av ulike barnehager. Et mangfold vi trenger for å kunne inkludere alle. Nå står dette mangfoldet i fare. Hjelp oss bevare dette mangfoldet.

Se hva du kan gjøre

Rælingen et godt eksempel

Rælingen er en av drøyt 100 kommuner der de kommunale barnehagene ikke oppfylte bemanningsnormen i 2017, og der bemanningsnormen ved inngangen til 2019 ikke var finansiert i de private barnehagene.

Barnehagestyrer Linda Y. Rosenborgs gikk så til kamp for likebehandling og vant frem.

Rælingen kommune gir ekstra tilskudd til alle private barnehager for å oppfylle bemanningsnormen innen fristen 1. august. Les hele saken.