Ja til rettferdig behandling av alle barn i alle barnehager!

Ja til rettferdig behandling av alle barn i alle barnehager!

Hva er problemet? 

Alle foreldre betaler like mye for en barnehageplass. Tilskuddet barnehagene mottar fra kommunen varierer med 100.000 kroner per barn per år. Dessuten mottar ikke alle barnehager nok tilskudd til å oppfylle nasjonale krav til bemanning. 

Dette betyr at barnehagene har ulikt grunnlag for å gi barna et godt tilbud. Dagens finansieringssystem forskjellsbehandler barn i barnehagen. Se video om problemet.

Hva kan du gjøre? 


Signer vårt opprop, og støtt alle barnehager i kampen for et rettferdig finansieringssystem. Signaturene blir levert regjeringen, sammen med et krav om å stoppe forskjellsbehandlingen av barn i barnehager. Listen med signaturer offentliggjøres på pbl.no. 

Ja til rettferdig behandling av alle barn i alle barnehager

Vil du gjøre mer? 


Send en e-post til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Klikk på knappen og du får opp forslag til tekst, som du selv tilpasser. Husk å legge inn din signatur/navn til slutt i e-posten.

 

Brenner du for saken? 

 


Sjekk om barna i din kommune blir forskjellsbehandlet, og opprett et lokalt innbyggerinitiativ for å få politikerne til å behandle saken i din kommune! 

Selv om det i utgangspunktet er statens ansvar å fullfinansiere nye normer, så har kommunen mulighet til å vedta mellomfinansiering som kan løse problemet.

Les hvordan de fikk det til i Rælingen kommune.

Klarer du samle underskrifter fra to prosent av innbyggerne i kommunen, eller 300 underskrifter dersom kommunen har mer enn 15.000 innbyggere, må saken behandles politisk. Klikk på knappen og du blir sendt til side for opprettelse av sak. 

Opprett min sak

Hva er konsekvensen? 

Barnehager står nå i fare for å måtte kutte i aktivitetstilbud, kompetanseheving eller i verste fall legge ned. Det kan påvirke tilbudet til barn og redusere mangfoldet i barnehagetilbudet.

Ifølge en fersk undersøkelse som 919 PBL-barnehager har svart på i månedsskiftet april-mai oppgir 32,3 prosent av barnehagene at de ikke vet om de har grunnlag for videre drift etter innføringen av bemanningsnormen. 8,8 prosent svarer at de ikke har grunnlag for videre drift.

Mange barnehager budsjetterer med underskudd og kutter i leker og utstyr, vedlikehold av barnehagen, samt kurs og kompetanseheving til ansatte. En rekke barnehager, særlig blant de minste barnehagene, står i fare for å bli lagt ned eller solgt.

Sjekk din kommune

  • Sjekk tilskuddet i barnehager i din kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet.
  • Du kan også sammenligne med nabokommunen, kommuner i samme kommunegruppe eller kommuner i samme arbeidsgiveravgiftssone.

Sjekk tilskuddet i din kommune på barnehagemonitor.no.

Er barna våre like mye verdt? 

Mer om problemet

Forslag til ny finansiering

Dette sier foreldrene

Det er synd hvis det skal bevilges mindre til private enn til kommunal, for det er barna der er snakk om. Ikke noe som helst annet.
Espen, far til Deborah og Elektra.
Jeg ble ganske sjokkert når jeg hørte at det var så store forskjeller.
Linn, mor til Lotta
Vi valgte temabarnehage fordi vi ønsket å gi barna våre noe mer.
Gøran, far til Olea
Det er fantastisk at vi kan ha et stort mangfold av barnehager i Norge. Og det mangfoldet trengs.
Kristine, mor til Edmund
Det er veldig fint at barna får mulighet til å gå i skogen og på museum. De tilbringer nok til innenfor barnehagens gjerder.
Oliver, far til Lily
Hvis de barnehagene legges ned, så vil det skape problemer for oss foreldre.
Tine, mor til Liam

Disse kommunene forskjellsbehandler

Vi har lenge hatt stor frihet til å velge barnehagen som passer vår familie best, uten å betale ekstra. Alle barnehager har de samme kravene til bemanning og kvalitet, men mange private får ikke penger til å oppfylle dem. I hele 102 kommuner er bemanningsnormen ikke finansiert i de private barnehagene.

Ønsker du mer fakta om barnehagesektoren?

 

Barnehagemonitor er et faktanettsted om barnehagesektoren i Norge. Her presenteres data om tilskudd og økonomi, mangfold og eierskap, lønn og pensjon, bemanning og sykefravær og foreldretilfredshet.

Gå til barnehagemonitor.no