Stopp forskjellsbehandling av barn i barnehager

Stopp forskjellsbehandling av barn i barnehager

Alle foreldre med barn i barnehage i Norge betaler det samme for barnehageplassen. Men foreldrene får ulik kvalitet for pengene når regjeringen ikke betaler det det koster å få økt bemanningen i alle barnehager.

Hva handler dette om?

Det er vedtatt nye krav til hvor mange ansatte det skal være i barnehagen. Denne nye normen gjelder for alle ordinære barnehager i Norge. 

Flere ansatte er et av flere viktige tiltak for å heve kvaliteten i barnehagene.

Hva er problemet?

Det er bare et stort problem med bemanningsnormen som politikerne krever at barnehagene skal innfri: For de fleste barnehagene følger det ikke med penger. De private barnehagene får for lite tilskudd til å levere den bemanningen som Stortinget har vedtatt.

Hva blir konsekvensene?

Når private barnehager får for lite tilskudd til å gi barna nok ansatte, så kan det få konsekvenser

  • Færre ansatte til å ta vare på ditt barn: Er du forelder, og har ditt barn i en privat barnehage i en av disse kommunene, så blir ditt barn forskjellsbehandlet! Det følger mindre offentlig tilskudd til ditt barn, og barnehagen til ditt barn får ikke nok offentlig støtte til å gi barnet ditt enda flere voksne å støtte seg til.
  • Færre kolleger å dele arbeidsoppgavene med: Er du ansatt i en barnehage i en av disse kommunene, så må du rekke over og gi omsorg, lek og læring til flere barn enn dine kolleger i de kommunale barnehagene.
  • Eiere må kutte i driften for å unngå konkurs: Konsekvensene for barnehagene kan være at det budsjetteres med underskudd, fare for konkurs, at det kuttes i vedlikehold av barnehagen, kutt i kurs og utdanning for ansatte, kutt i innkjøp av leker og kutt i vikarbudsjett.

Blir barn i din kommune forskjellsbehandlet?

102 kommuner forskjellsbehandler - se oversikten 

To mulige løsninger

For at din barnehage skal få tilskudd nok til å kunne innfri bemanningsnormen, må enten

  1. Regjeringen, ved kunnskapsminister Jan Tore Sanner, gi barnehagen et ekstra tilskudd for å finansiere dette før 1. august 2019.
  2. Lokalpolitikerne i din kommune vedta en ekstra bevilgning av midler til din barnehage

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å engasjere deg for å få slutt på denne forskjellsbehandlingen? Ta kontakt med oss. 

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med Anne Vikjord eller en av våre andre rådgivere. Vi hjelper deg gjerne!