102 kommuner forskjellsbehandler

102 kommuner forskjellsbehandler

PBL har utarbeidet en oversikt som viser at av landets 255 kommuner som har private barnehager, så er det 102 kommuner som gir tilskudd til de private barnehagene som ikke er nok til å betale det bemanningsnormen koster dem i 2019. Dette rammer 61.261 barn i private barnehager.

Disse kommunene forskjellsbehandler barn