PBL-styret: Bekymret for den økonomiske utviklingen i sektoren

Bekymret. PBL-styret med Kjetil Hopen (t.v.), Anne Irene Bøe Hilden, Marit Lambrechts, nestleder Ragnhild Finden, Leder Eirik husby, Therese Børke, Harald Breistein og Torstein Johannessen er bekymret for den økonomiske situasjonen til private barnehager.

PBL-styret: Bekymret for den økonomiske utviklingen i sektoren

Det er krevende økonomiske tider for mange private barnehager. Tirsdag brukte styret i PBL mye tid på å diskutere situasjonen for PBL-medlemmene.

Publisert:

– Det er nå en akutt og krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Fra hele landet får administrasjonen og styret nå historier fra private barnehager som strever med å få det til å gå rundt. For mange har realitetene sunket inn i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2020. Det er en urovekkende utvikling som styret tar på stort alvor, sier styreleder Eirik Husby etter tirsdagens styremøte i PBL.

Må ha overskudd

En underfinansiert bemanningsnorm er en viktig årsak til at mange private barnehager opplever en vanskeligere økonomisk hverdag. I tillegg viser tilskuddssatsene for 2020 at mange private barnehager ikke får dekket lønns- og prisveksten i bransjen. Enkelte av PBLs medlemsbarnehager får også økte kostnader i 2020 i forbindelse med overgangen til ny pensjonsordning.

– Summen av dette utfordrer bærekraften i sektoren. Alle private virksomheter må over tid gå med overskudd, også private barnehager. Overskuddene i barnehagesektoren som helhet er ikke større enn de bør være for å sikre arbeidsplasser, vedlikeholde eiendommer og legge til rette for kvalitetsutvikling i sektoren. Når vi nå ser en negativ økonomisk utvikling, er det alvorlig for bransjen – og for den fremtidige kvaliteten på tilbudet til barna, sier Husby.

Kostnadene øker mer enn inntektene

Styremøtet tirsdag var det siste ordinære styremøtet i 2019. På møtet jobbet PBL-styret blant annet med budsjett og arbeidsplaner for 2020, overgangen til ny pensjonsordning for PBL-medlemmene, langsiktig politisk arbeid frem mot stortingsvalget i 2021 – og altså forslaget til nye reguleringer av private barnehager. 

Nylig publiserte Statistisk sentralbyrå regnskapstall for private barnehager fra 2018. Tallene viser at kostnadene stiger mer enn inntektene for de private barnehagene. 

  • I 2018 var samlet overskudd 888 millioner kroner – 3,44 prosent av inntektene. I 2017 var samlet overskudd i sektoren på 947 millioner kroner – 3,84 prosent av inntektene.
  • Andelen private barnehager med positivt årsresultat gikk ned fra 71 til 68 prosent fra 2017 til 2018.
  • Gjennomsnittlig årsresultat for alle barnehager (inkludert enkeltpersonsforetak) gikk ned fra 314.000 kroner i 2017 til 299.000 kroner i 2018.

– Barnehager i kommuner med lave tilskudd er spesielt utsatt. Hvis politikerne ønsker å bevare den kvaliteten og det mangfoldet vi har i sektoren i dag, må man også sikre at det er en viss økonomi i sektoren. Derfor er styret og PBL veldig kritisk til regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet for alle private barnehager. For en del barnehager, som for eksempel ligger i «feil» kommune eller har ansatte med høy kompetanse og lang ansiennitet, kan det bety kroken på døren, advarer PBLs styreleder Eirik Husby.