Det nye PBL-styret er i gang med arbeidet

Det nye PBL-styret er i gang med arbeidet

Det nye styret i PBL har denne uken vært samlet i Bodø. Det har vært avviklet styremøte og et opplæringsprogram. Se hva styremedlemmene tenker om landsmøteperioden!

Publisert:

Styremøtet i Bodø tirsdag og onsdag denne uken er det første i denne landsmøteperioden.

Både de faste styremedlemmene og vararepresentantene har vært med på dette møtet som også er et opplæringsmøte der representantene får en del informasjon om PBL og arbeidet i styret.

Styremedlemmene ble valgt på PBLs landsmøte i slutten av mai og er valgt for to år.

Se hvem styremedlemmene er og hva de tenker om landsmøteperioden i denne videoen!

 Blant sakene som stod på agendaen på styremøtet 21. og 22. juni var:

 • Evaluering av landsmøtet 2017
 • Oppfølging av vedtakene fra landsmøtet og strategiplanen for 2017 til 2019
 • Strategi for valgkampen 2017
 • Regnskapet per 1. tertial

I forbindelse med evalueringen av landsmøtet, ble det blant annet bestemt at det skal gjøres en helthetlig gjennomgang av vedtektene til PBL i forkant av neste landsmøte.

Varsler gjennomgang av vedtektene

– Styret tar på alvor spørsmålene som er stilt vedrørende demokratiet på landsmøtet. Reglene for fullmakter, stemmegivning og andre forhold rundt landsmøtet er regulert i vedtektene. Styret og administrasjonen skal ta en grundig evaluering av dette tidlig i landsmøteperioden slik at vi allerede høsten 2018, i god tid før landsmøtet, kan ha en intern høring i organisasjonen der medlemmene kan komme med innspill til eventuelle endringer som styret foreslår, forteller styreleder Eirik Husby.

Styret brukte for øvrig mye tid på å diskutere oppfølgingen av strategiplanen som ble vedtatt av medlemmene på landsmøtet.  

– Arbeidet for en mer forutsigbar og rettferdig finansiering blir viktig for å bidra til å sikre og utvikle det store mangfoldet blant private barnehager. For å bevare mangfoldet blir det også viktig å sikre barnehagenes rett til å utvide og utvikle eget tilbud, og dette er blant de mange viktige sakene som styret og administrasjonen kommer til å jobbe med fremover, opplyser styrelederen.  

Egen opplæring for styret

Opplæring om PBL og styrearbeidet er fast innslag på første styremøte i ny landsmøte. Derfor møter også vararepresentantene på dette styremøtet. 

I opplæringsprogrammet for styremedlemmene og vararepresentantene inngikk informasjon om:

 • PBLs vedtekter
 • Organisering av PBL og datterselskapene
 • Etiske retningslinjer i PBL
 • Etisk handel i PBL
 • PBLs strategiplan
 • Arbeidsplan for administrasjonen
 • Arbeidsplan for styret
 • Inngåelse av avtaler
 • Styreinstruks for styret i PBL
 • Styreinstruks for styret i PBLs datterselskap