Lavere overskudd i sektoren – PBL frykter for bærekraften med foreslåtte kutt

Lavere overskudd i sektoren – PBL frykter for bærekraften med foreslåtte kutt

Private barnehager hadde i 2018 et gjennomsnittlig årsresultat på 3,44 prosent, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL frykter at et foreslått kutt i pensjonstilskuddet vil svekke bærekraften for store deler av sektoren.

Publisert:

Private aktører driver nærmere 3.000 barnehager og står for om lag halvparten av det norske barnehagetilbudet. Tirsdag offentliggjorde SSB tall som viser at kostnadene stiger mer enn inntektene for de private barnehagene.

I 2017 var samlet overskudd i sektoren på 947 millioner kroner – 3,84 prosent av inntektene. I 2018 var samlet overskudd 888 millioner kroner – 3,44 prosent av inntektene.

Må ta vare på arbeidsplasser og eiendommer

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL sier at utviklingen er omtrent som forventet.

– Når du slår sammen overskuddene fra alle barnehagene, kommer du frem til et høyt tall. Men sett under ett har barnehagene ikke høyere overskudd enn de trenger for å trygge arbeidsplassene og vedlikeholde eiendommene der barna leker og oppholder seg. En privat barnehage som må skifte ventilasjonsanlegg, får som kjent ikke ekstra penger til det over kommunens budsjetter, sier Lindboe og legger til:

– Vi har tidligere etterlyst en vurdering fra regjeringen om hva som er et rimelig årsresultat for private barnehager. Vi mener dette er et svært relevant spørsmål, ikke minst nå som regjeringen forbereder nye reguleringer av sektoren.

Kutt kan true bærekraften

Hun mener regnskapstallene for 2018 underbygger PBLs inntrykk av en sektor som er mer økonomisk presset enn den politiske debatten ofte indikerer. En av tre private barnehager går med underskudd.

– Derfor er det ekstra grunn til å advare mot regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager uten å se det i sammenheng med finansieringssystemet som helhet. Alle private virksomheter er over tid nødt til å gå med overskudd. Dersom flere hundre millioner kroner i inntekter forsvinner som følge av pensjonskutt, vil bærekraften være alvorlig truet, sier PBL-direktøren.

Mindre til utbytte

SSB-tallene fra 2018 viser også at:

  • Andelen private barnehager med positivt årsresultat gikk ned fra 71 til 68 prosent fra 2017 til 2018.
  • Utbytte til aksjeselskap/konsern gikk ned fra 20,7 millioner kroner i 2017 til totalt 12,8 millioner kroner i 2018.
  • Gjennomsnittlig årsresultat for alle barnehager (inkludert enkeltpersonsforetak) gikk ned fra 314.000 kroner i 2017 til 299.000 kroner i 2018.

– Det blir veldig spennende å se hvordan dette utvikler seg når 2019-regnskapene kommer og vi får se en større negativ effekt av at det er innført en bemanningsnorm som for veldig mange barnehager ikke er finansiert. Vi frykter at andelen barnehager med underskudd vil stige og at mange rett og slett ikke vil klare seg, sier Anne Lindboe.