PBL Lederkonferanse: Få innblikk i de viktigste funnene fra GoBaN

PBL Lederkonferanse: Få innblikk i de viktigste funnene fra GoBaN

Prosjektleder for GoBaN, Elisabeth Bjørnestad kommer til lederkonferansen for å gi deg et innblikk i de viktigste funnene fra den mangeårige studien på norske barnehager. Hva fungerer godt og hvor bør det settes inn tiltak for å heve kvaliteten?

Publisert:

Det er blant svarene du vil få på PBL Lederkonferanse 2019 i Bodø 1. til 3. september.

GoBaN er Norges hittil største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet, og er det første i sitt slag til å ta for seg kvaliteten i norske barnehager og dens innvirkning på barn i barnehagen. Den nasjonale studien har fulgt om lag 1.200 barn i 93 norske barnehager fra barna var rundt 2,5 år til 5 år. Prosjektleder Elisabeth Bjørnestad kommer til lederkonferansen for å dele flere av resultatene fra den omfattende studien. Viktige funn som kan bidra til å heve kvaliteten i norske barnehager.

Se programmet og meld deg på PBL Lederkonferanse

Studien har blant annet søkt svar på hvilken betydning kvaliteten i barnehagen har for barnas læring, sosioemosjonelle- og kognitive utvikling.

Forskningen viser at kvaliteten i barnas leke- og læringsmiljø har noen utfordringer når det gjelder bruk av lekemateriell, aktiviteter, språk og interaksjon.

Funn fra GoBaN viser også at strukturelle faktorer spiller inn når det gjelder de yngste barnas læringsmiljø. Prosjektleder for GoBaN, Elisabeth Bjørnestad, kommer til lederkonferansen for å gi deg et innblikk i de viktigste funnene fra den mangeårige studien. Hva som fungerer godt i barnehagene og hvor det bør settes inn tiltak for å heve kvaliteten. 

Fakta om GoBaN: 

  • Forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) har på oppdrag fra Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet gjennomført en større undersøkelse av hva som kjennetegner kvalitet i norske barnehager.
  • Målet med studien er å forbedre kvaliteten i norske barnehager slik at barnehagebarn får mest mulig glede og utbytte av å gå i barnehagen.
  • GoBaN et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet (tidligere HiOA), Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Nord universitet, Oxford University, Birkbeck University of London og Utrecht University.

Om Elisabeth Bjørnestad:

  • Utdannet barnehagelærer ved Barnevernsakademiet i Oslo
  • Doktorgrad i pedagogikk.
  • Spesielt opptatt av kvalitet i barnehagens leke og læringsmiljø.
  • Har vært prosjektleder i GoBaN prosjektet som har pågått fra 2012-2019.
  • Har også forsket og undervist om overgangen og samarbeid mellom barnehage og skole i mange år.