Lederkonferansen: – Betydelige kvalitetsforskjeller i barnehagene

Interessant forskning. Mari Rege har blant annet forsket på kvalitet i barnehagene og hva samfunnet kan gjøre for å gi alle barn gode muligheter til å lykkes. Hør henne på PBL Lederkonferanse i september.

Lederkonferansen: – Betydelige kvalitetsforskjeller i barnehagene

Alle snakker om kvalitet i barnehagen, men hva er god kvalitet og hvor betydningsfullt er det egentlig?

Publisert:

Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, forsker på barn og unges utvikling og motivasjon for å lære. Hun kommer til PBL Lederkonferanse hvor hun vil dele av sitt spennende arbeid.

Oppvekstens betydning

Spesielt er Mari Rege opptatt av hvordan ulike faktorer i oppveksten kan ha betydning for hvordan et barn lykkes i utdanningsløpet og senere i arbeidslivet, og hva samfunnet kan gjøre for å gi alle barn gode muligheter til å lykkes.

Internasjonal forskning viser at nettopp kvalitet i barnehagen har stor betydning for hvordan barn lykkes senere i livet.

Se programmet og meld deg på lederkonferansen

Ny forskning

På lederkonferansen vil Mari Rege gi deg en introduksjon til denne forskningslitteraturen og knytte den til den norske debatten om lek og læring i barnehagen. Hun vil også presentere ny forskning som tyder på betydelige kvalitetsforskjeller i norske barnehager.

Deretter forteller hun om hvordan Agderprosjektet og prosjektet Lekbasert læring har jobbet systematisk for å gi alle barn i barnehagen gode læringsopplevelse.

Om Mari Rege:

  • Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
  • Forsker på motivasjon og læring. Spesielt er hun opptatt av tidlig innsats i barnehagen og betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes i utdanningsløpet og senere i arbeidslivet.
  • Ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd
  • Publisert egen forskning i en rekke anerkjente internasjonale tidsskrift
  • Flere offentlige verv og satt blant annet i Fordelings-utvalget og i Ludvigsen-utvalget.
  • Kjent for aviskronikker som formidler forskning slik at vanlige lesere forstår. Fast spaltist i Dagens Næringsliv siden 2012.