Lederkonferansen: Skråblikk på ledelse og ledelsesbegreper

Lederkonferansen: Skråblikk på ledelse og ledelsesbegreper

Hva skjer med ledelsesfaget når det havner under krysspress med barnehagens kultur og forventninger, etikken og pedagogisk tradisjon?

Publisert:

Begrepet «ledelse» har vært med oss i 70 år. I løpet av disse årene har det vært store omstruktureringer i arbeidslivet. Er begrepet «ledelse» av den grunn på vei ut? Og hva kommer da inn som erstatning?

Ledelse  et innholdsløst ord

Jan Ketil Arnulf er professor ved Handelshøyskolen BI og har de siste årene konsentrert sin forskning om hvordan ledelse utøves og skapes.

Se hele programmet og meld deg på

– Bruken av ordet ledelse er relativt ny. Egentlig er det et innholdsløst ord, å lede sauer inn i en kve eller lede strøm gjennom en ledning gir mening, men «ledelse»? Ledelse er et abstrakt begrep og en abstrakt funksjon. Tidligere samfunn var organisert på en måte hvor det tydelig kom frem hvem som hadde autoritet, og dette var gjerne knyttet til bestemte stillinger, som lensmann, offiser, prest. Man styrte med autoritet i kraft av sin stilling, har Jan Ketil Arnulf tidligere uttalt til politilederen.no.

På lederkonferansen i Bodø inviterer han deg med på med tankereise. For hva ligger egentlig i begrepet «ledelse». Hva skjer med ledelsesfaget når det havner under krysspress med barnehagens kultur og forventninger, etikken og pedagogisk tradisjon? Og hvordan ser morgendagens ledelse ut?

Arnulf er en ettertraktet, engasjerende og uredd foreleser som gir deg et skråblikk på ledelse og ledelsesbegreper.

Om Jan Ketil Arnulf

• Norsk psykolog, spesialist i klinisk psykologi, og i arbeids- og organisasjonspsykologi.
• Professor ved Handelshøyskolen BI og har særlig forsket på hvordan ledelse utøves og skapes. 
• Tok hovedfag i psykologi fra Universitetet i Oslo 1987 og doktorgraden i 2005.
• Bøker: «Hva er ledelse», utgitt 2012, «En kultur kalt ledelse», utgitt 2018.