Bli en tryggere og bedre leder

Ledernettverk

Bli en tryggere og bedre leder

Ledernettverk er et tilbud fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager til deg som er styrer / daglig leder i en PBL-barnehage.

Høsten 2017 starter vi opp to nye nettverk.

Frist for påmelding 21. august.  

Ledernettverk med oppstart høsten 2017

Denne høsten har vi gleden av å tilby to ulike ledernettverk.

1.       Ledernettverk

Dette er vårt ordinære nettverk. Vi har i dag fire slike nettverk, og ser frem til oppstart av flere til høsten. Fra høsten 2017 inkluderes JTI-testing.

2.       Ledernettverk med utenlandstur

Dette nettverket er likt som den første varianten, men samlingen med JTI-testing legges til utlandet.

Påmelding eller spørsmål sendes til nettverksleder Torbjørg Aalborg. Påmeldingsfrist 21. august.

 

Mange barnehageledere har solid lederutdanning og annen videreutdanning, men savner et forum der det er mulig å reflektere over egen lederatferd, og ha en kompetent gruppe med likesinnede som de kan «kaste ball» med.

Nettverkene setter deltagernes erfaring og utfordringer i sentrum. Den enkelte legger frem case eller konkrete saker en ønsker hjelp til å løse. Deltakerne vil i tillegg bli utfordret til å ha innledninger om temaer de har særlig kompetanse om. Eksterne innledere vil brukes etter behov.

Nettverk på samling i Bodø

IMG_9591.JPG
IMG_9564.JPG
IMG_9566.JPG
IMG_9567.JPG
IMG_9579.JPG

JTI- typetest

Deltakere i ledernettverk og ledernettverk med utenlandstur får tilbud om JTI (Jungian Type Index) test. Nettverksleder Anne forklarer utbytte ved en slik test:

– Ved å ta en persontypetest vil du bedre kunne forstå hvordan du passer inn i din jobb. Vi har alle noe å lære, og vi har alle noe å lære andre. Gjennom en persontypetest vil du få kunnskap om dine og andres evner og styrker. Videre vil du lære hvordan du kan dra nytte av egen og andres styrke. Gjennom bedre forståelse av deg selv vil du lære å kommunisere mer effektivt med andre. Du vil også lære hvorfor noe faller lett for enkelte, men kan være mer utfordrende for andre.

Med deltakelse i nettverkene kan du:

  • Styrke din lederkompetanse
  • Bygge relasjoner
  • Dele utfordringer og gleder i fortrolig forum
  • Få personlig vekst og utvikling
  • Få profesjonell hjelp og støtte

Påmeldingsfrist 21. august.

Se video med nettverksleder Torbjørg Ålborg. Hun forteller hva du kan få ut av å delta i nettverk.

«Jeg anbefaler å bli med i ledernettverk for her møter jeg ledere som står i de samme gleder og utfordringer som meg selv».
Camilla Stolpe, styrer i Kardemomme barnehage og deltaker i ledernettverk.

Bli med i Ledernettverk du også!

• Vi er om lag 15 ledere fra ulike barnehager i hvert nettverk.

• Vi møtes fem ganger i året, tre ganger i vårsemestret og to ganger i høstsemestret. 

• Prisen er 15.000 kroner i året eks mva, inkludert lunsj.

• Påmeldingsfrist 21. august 2017.

På den første samlingen finner vi i felleskap datoer fram i tid. Slik sikrer vi at alle kan møte på samlingene.

En av samlingene i løpet av året legges til Bodø. Her vil ressurspersoner ved PBLs hovedkontor bidra til det faglige opplegge. Denne samlingen er med overnatting og sosialt samvær kvelden før samling. Er du med i ledernettverk med utenlandstur? Da vil Bodø-samlingen erstattes av tur til utlandet.

Vil du være med? Meld deg på til nettverksleder Torbjørg Ålborg.

Våre nettverksledere

 

Torbjørg Aalborg

Torbjørg (til venstre) har bred ledererfaring og er ansatt i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager for å etablere og drifte nettverk. Hun skaper trygghet og tillit i nettverkene og  vet mye om hvilke utfordringer ledere i små og mellomstore virksomheter opplever i hverdagen. Hun har ledet ulike ledernettverk i flere år og kjenner arbeidsgiverrollen svært godt. 

Anne Vikjord Baadstø

Anne (til høyre) har jobbet i PBL i seks år. Til daglig hjelper hun medlemsbarnehager med ulike juridiske utfordringer. Anne er sertifisert innen relasjonsledelse, og har stor interesse for ledelsesfaget. I tillegg er hun utdannet yogainstruktør. 

Elin Schrøder

Elin er HR-direktør i PBL og jobber i det daglige tett på personallederne i konsernet. Hun har tidligere jobbet i bedriftshelsetjeneste der arbeidsoppgavene hovedsakelig besto av rådgivning av barnehage-ledere knyttet til temaer som sykefravær, rus, psykososialt arbeidsmiljø og konflikter. Elin er utdannet psykiatrisk sykepleier. Elin har en deltidsstilling i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Vil du vite mer? Vi hjelper deg gjerne!

Torbjørg Aalborg

seniorrådgiver

Avdeling: Kunnskapssenteret

Tlf:
75 55 37 00 / Mobil: 930 40 829
E-post:

Anne Vikjord Baadstø

advokat

Avdeling: Juridisk avdeling

Tlf:
75 55 37 43 / Mobil: 950 71 191
E-post: