Bli en tryggere og bedre leder

PBL Ledernettverk

Bli en tryggere og bedre leder

PBL Ledernettverk er et tilbud til deg som er styrer / daglig leder i en PBL-barnehage.

Melde deg inn i PBL Ledernettverk

Vi tar inn nye deltakere i PBL Ledernettverk. Ta kontakt med oss for mer informasjon og innmelding. 

PBL Ledernettverk

Mange barnehageledere har solid lederutdanning og annen videreutdanning. Men savner et forum der det er mulig å reflektere over egen lederatferd og ha en kompetent gruppe med likesinnede som de kan «kaste ball» med.

I PBL Ledernettverk er deltagernes erfaringer og utfordringer i sentrum. Her kan du legge frem konkrete saker du ønsker hjelp til å løse. Du vil i tillegg bli utfordret til å ha innledninger om tema du har særlig kompetanse om. Eksterne innledere bidrar ved behov om tema nettverket ønsker å ta opp.

Ingeborg Hageberget, Svanhild Holme, Kathrine Tviberg Sandstad og Per Erik Jenssen er alle med i PBL Ledernettverk 2. Hør hva de mener er bra med ledernettverk.

Pris og praktisk informasjon

  • Pris: Medlemskap i PBL Ledernettverk er kostnadsfritt, foruten fysiske samlinger du velger å delta på. 
  • Tre-fem digitale møter i året.
  • Tilbud om deltakelse på to fysiske samlinger i året.

På den første samlingen legges det frem møteplan for året. 

Hør hva våre nettverksdeltakere sier om PBL Ledernettverk

Anita Gaustad og Kristin Myhren Ødegård er deltakere i PBL Ledernettverk og forklarer hva de mener er bra med å delta i nettverk for barnehageledere.

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av våre nettverksledere.

Anne Vikjord

Anne Vikjord

Anne har jobbet i PBL i elleve år. Til daglig hjelper hun medlemsbarnehager med ulike juridiske utfordringer. Anne er sertifisert innen relasjonsledelse samt JTI-persontypetesting og har stor interesse for ledelsesfaget. I tillegg er hun utdannet yogalærer. 

Ta kontakt med nettverksleder  

Aurora Dyrnes

Aurora har jobbet i PBL siden 2015, og er markedsdirektør i PBL. Aurora er siviløkonom og har senere bygget på med en MBA i ledelelse. Hun er også sertifisert innen relasjonsledelse og JTI-persontypetesting. 

Ta kontakt med nettverksleder .

Digitale og fysiske samlinger 

Hvert enkelt nettverk bestemmer selv premissene for hvordan de ønsker å møtes, men det vil typisk være to fysiske samlinger og 3-4 digitale samlinger i løpet av ett år. 

De fysiske samlingene gjennomføres vår og høst. Det er frivillig å delta på fysiske samlinger, som også medfører en kostnad til å dekke aktiviteter, faglig bidrag, kost og losji. Vi holder prisene på et så lavt nivå som mulig og deltakeravgiften dekker faktiske kostnader. 

Samling med PBL Ledernettverk høsten 2021 i PBLs lokaler i Oslo.

Trenger du et nettverk:

  • Hvor du åpent kan diskutere din arbeidshverdag som leder?
  • Der du får faglig påfyll og få hjelp til caser fra din barnehage?
  • Der du kan dele utfordringer og gleder?
  • Hvor du vil utvikle deg som leder?

«Jeg anbefaler alle å bli med i ledernettverk for her møter jeg ledere som står i de samme gleder og utfordringer som meg selv».
Camilla Stolpe, styrer i Kardemomme barnehage og deltaker i ledernettverk.

Vil du vite mer? Vi hjelper deg gjerne!

Anne Vikjord

advokat

Avdeling: Arbeidsgiveravdelingen

Tlf:
75 55 37 43 / Mobil: 950 71 191
E-post:

Aurora Dyrnes

direktør marked og utvikling

Avdeling: Markeds- og utviklingsavdeling

Tlf:
75 55 37 54 / Mobil: 952 42 385
E-post: