Nå går startskuddet for Stine Sofie Barnehagepakke og Barnas verneombud!

Starter opplæringen. I hele 2020 har foredragsholderne (Harald Dean (t.v.) og Ole Morten G. Mouridsen (t.h) pilotert Stine Sofie Barnehagepakke ut til 350 utvalgte barnehager. Nå starter utrullingen til resten av landet som første del av opplæringen for Barnas verneombud, noe som gleder utviklingsleder i PBL, Kari Vold Jensen stort.

Nå går startskuddet for Stine Sofie Barnehagepakke og Barnas verneombud!

Piloteringen av Stine Sofie Barnehagepakke, som er opplæringsprogrammet om vold og overgrep for Barnas verneombud, er avsluttet med svært gode resultater. Til høsten starter PBL og Stine Sofies Stiftelse opp de første samlingene for barnehager i tre utvalgte kommuner.

Publisert:

I januar 2020 gikk startskuddet for pilotering av Stine Sofie Barnehagepakke, som er opplæringsprogrammet om vold og overgrep mot barn, skreddersydd for deltakere i PBLs store satsing Barnas verneombud. Om lag 300 barnehager i henholdsvis Bodø kommune, private barnehager i Asker og utvalgte barnehager i Oslo, Viken og Agder fikk være med å teste piloten som skal gi styrket handlingskompetanse for ansatte i barnehagen om vold og overgrep mot barn.

Nå er piloten avsluttet og arbeidet med å ferdigstille resultatene gjøres av konsulentselskapet PWC i disse dager.

–  Selv om vi jobber med å ferdigstille resultatene, så ser vi en positiv trend i tilbakemeldingene fra deltakerne. Vi gleder oss til å dele hele rapporten og alle resultatene så snart de foreligger, sier Ole Morten G. Mouridsen, fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse og pedagog i Stine Sofie Barnehagepakke.

 

Ole Morten G. Mouridsen, fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse og pedagog i Stine Sofie Barnehagepakke.

Oppstart i tre kommuner

Med så gode resultater fra piloten er ikke utviklingsleder for Barnas verneombud, Kari Vold Jensen i tvil – nå skal satsingen rulles ut til barnehager i resten av landet.

– Vi starter opp som planlagt i august, hvor alle barnehager i Stavanger, Bergen og Lillestrøm er invitert til å delta. Med de gode tilbakemeldinger som Stine Sofie Barnehagepakke har fått fra deltakerne i piloten, har jeg en klar oppfordring til barnehagene i disse tre kommunene. Meld dere på, det er nå dere får muligheten og den kommer dere ikke til å angre på, sier Kari Vold Jensen.   

Barna får hjelp

PBL-direktør Anne Lindboe er svært glad for at piloten nå er gjennomført og med så gode resultater – til tross for at vi igjennom hele piloteringen har vært rammet av koronapandemien.  

– Det programmet som pedagogene i Stine Sofies Stiftelse har utviklet er ikke bare grundig, men også et fantastisk bra opplegg fordelt over tre samlinger som alle barnehagene virkelig fortjener å få være med på. Tilbakemeldingene fra de barnehagene jeg har snakket med har vært overveldende.

PBL-direktør Anne Lindboe og utviklingsleder for Barnas verneombud, Kari Vold Jensen gleder seg stort over en vellykket pilotering av Stine Sofie Barnehagepakke. Nå er de klare for å trykke på knappen sammen med Stine Sofies Stiftelse for å få utopplæringsprogrammet ut til alle landets barenhager som en del av Barnas verneombud.

PBL-direktør Anne Lindboe og utviklingsleder for Barnas verneombud, Kari Vold Jensen. 

Også fagrådgiver Ole Morten Mouridsen har vært i kontakt med mange av barnehagene underveis i piloten gjennom veiledningstjenesten i etterkant av samlingene.  

– Noen forteller om situasjoner hvor de har brukt metodikken og materialet fra undervisningen der barn i etterkant har fortalt til de ansatte om episoder med vold. Flere av disse har vært alvorlige, og medført bekymringsmelding til barnevernet. Med de tilbakemeldingene og enkeltsakene vi har kjennskap til, peker alt i retning av at programmet vil hjelpe flere barn, sier Ole Morten G. Mouridsen.

Noe som gleder PBL-direktøren stort.

– Det er en fantastisk jobb som er gjort i piloten og jeg ser veldig frem til å få presentert alle resultatene fra dette arbeidet. Men jeg er ikke i tvil om at Stine Sofie Barnehagepakke er et veldig godt program for alle som jobber i barnehage og som jeg gleder meg stort til å følge i fortsettelsen.  

Stort behov for mer kompetanse

Anne Lindboe påpeker at undersøkelser både PBL, Stine Sofies Stiftelse og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har gjort, viser at det er store hull i kompetansen om vold og overgrep mot barn.

– Alle barn fortjener et likt utgangspunkt for å bli sett og hørt og hjulpet. Derfor er Barnas verneombud ett av PBLs viktigste satsninger gjennom tidene, sier Lindboe.

Hun har hele veien vært tydelig på at hun ønsker at denne opplæringen skal være gratis for alle barnehager i Norge. I fjor høst kom gladnyheten om at satsingen fikk fem millioner over revidert nasjonalbudsjett. Det er disse midlene som nå gjør det mulig at satsingen kan igangsettes i Stavanger, Bergen og Lillestrøm.

– Nå er vi i gang, så skal vi sørge for å fortsette arbeidet med å synliggjøre hvor viktig og bra denne satsingen er slik at politikerne ser at dette er noe de ikke kan si nei til, sier Anne Lindboe.  

Dette er barnas verneombud:

  • Barnas verneombud ble presentert og vedtatt som en ny satsing på PBLs landsmøte i 2019.
  • Målet er at alle barnehager i landet skal ha et barnas verneombud med ekstra kompetanse innenfor områdene vold og overgrep, mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging. En satsing som også støttes av KS.
  • Barnas verneombud skal være en ressursperson og kunnskapsformidler i egen barnehage. Barnas verneombud vil i samråd med styrer sørge for implementering og opplæring av øvrig personal innenfor de tre temaområdene.
  • Stine Sofie Barnehagepakke er valgt som verktøy til opplæringen av barnehageansatte om vold og overgrep, og både daglig leder og barnas verneombud i hver barnehage skal igjennom tre samlinger
  • Del to og tre av Barnas verneombud vil omhandle henholdsvis mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging.
  • Fra august 2021 skal man starte ut arbeidet med å implementere barnas verneombud ut i landets barnehager – i første omgang med opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke. Målet er at alle landets barnehager skal ha fått tilbud om barnas verneombud innen 2024.
  • Barnas verneombud er bevilget fem millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett i 2020.
  • I tillegg har fylkesmannen i Oslo og Viken bevilget 1,2 millioner kroner til oppstart av barnas verneombud høsten 2020.