Reiste 14 mil for å få delta på barnas verneombud – vi er kjempegiret på å komme i gang

Daglig leder Inger Aaland (t.h) og barnas verneombud Ida D. Saunes er giret på å komme i gang med det viktige arbeidet for å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.

Reiste 14 mil for å få delta på barnas verneombud – vi er kjempegiret på å komme i gang

Forrige uke deltok om lag 160 barnehager Oslo og Viken i piloteringen av barnas verneombud. Tilbakemeldingene fra deltakerne er veldig gode, og på Kløfta er Inger Aaland og Ida D. Saunes giret på å komme i gang med det viktige arbeidet.

Publisert:

– Vi har det siste året fokusert mer på tematikken vold og overgrep i barnehagen vår, men vi har følt at vi ikke har vært gode nok på å håndtere et vanskelig tema, ikke minst det å snakke med barna. Vi ønsket rett og slett verktøy for å bli bedre. Derfor søkte vi om å få delta i piloten, sier Inger Aaland.

Utrolig bra opplegg

Barnas verneombud er et prosjekt som er igangsatt av PBL i tett samarbeid med Stine Sofies Stiftelse.

Målet på sikt er at alle barnehager skal ha et barnas verneombud, som skal ha ekstra kompetanse på å se og hjelpe sårbare barn.

I opplæringsprogrammet skal både barnas verneombud og daglig leder i barnehagen delta og skal etter planen rulles ut i landets barnehager fra høsten 2021. Men Fylkesmannen i Oslo og Viken synes prosjektet var så interessant og viktig at de har bevilget 1,2 millioner kroner for å få med de første barnehagene allerede fra 2020.

En av barnehagene som ble plukket ut til å få delta var Olstadmoen barnehage på Kløfta i Ullensaker.

Daglig leder Inger Aaland og pedagog Ida D. Saunes hadde ingen problemer med å sette seg i bilen og kjøre 14 mil for å få delta i piloteringen som fant sted i Kongsberg.

IMG_4456.jpg

Engasjerte deltakere på samling i Kongsberg. 

– Det faglige opplegget på den første samlingen har vært utrolig bra med blant annet flere nyttige verktøy og tips til hvordan vi kan involvere alle ansatte i det viktige arbeidet med å se og hjelpe barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, sier Inger Aaland.

Hun får støtte fra pedagogisk leder Ida D. Saunes som er glad for at Fylkesmannen i Oslo og Viken har prioritert denne satsingen. At hun er valgt ut som barnas verneombud i barnehagen er kanskje ikke helt tilfeldig.

– Vold og overgrep mot barn er min hjertesak og akkurat nå skriver jeg en master om tematikken. Det er derfor ekstra spennende å få delta i dette programmet, sier hun entusiastisk og fortsetter.

– Jeg hadde store forventninger til barnas verneombud ettersom Stine Sofies Stiftelse i mine øyne er det øverste organet for å ivareta barnas rettigheter. Og etter den første samlingen har de absolutt innfridd på alle mulige måter. Dette var kjempebra og jeg har fått flere tips til masteroppgaven min, sier hun.

Tre moduler

Barnas verneombud er delt inn i tre ulike moduler: Vold og overgrep mot barn, mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Samlingene i Oslo, Sarpsborg og Kongsberg denne uken er de første av i alt tre samlinger i del én som omhandler vold og overgrep mot barn.

Her gjennomgår deltakerne Stine Sofie Barnehagepakke utviklet av Stine Sofies Stiftelse. Et program som går i dybden på tematikken vold og overgrep. Noe som Ida D. Saunes er mer enn klar for å ta fatt på som barnas verneombud i barnehagen.

– Vold og overgrep mot barn er et samfunnsproblem som det snakkes lite om og som ikke løftes frem i barnehagen på samme måte som for eksempel språk og atferdsvansker. Men nå får vi gode verktøy å jobbe med og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som barnas verneombud.

Daglig leder Inger Aaland deler begeistringen for nysatsingen i barnehagen.

– Jeg ser virkelig frem til fortsettelsen og jeg gleder meg virkelig til alle tre modulene for det er alle viktige satsingsområder hvor vi trenger mer kunnskap, sier Aaland og lover at barnas verneombud ikke skal bli en funksjon som legges i en skuff etter endt samling.  

– Med oss tilbake til barnehagen har vi fått flere oppgaver som skal gjøres til neste samling i november, som blant annet involverer hele personalgruppen og det skal vi gjøre. For dette er ikke et kurs man bare deltar på og er ferdig med. Dette skal vi virkelig jobbe med for å bli bedre og ikke minst tryggere på, sier hun.

Svært gode tilbakemeldinger

Det er pedagogene Harald Dean og Ole Morten G. Mouridsen i Stine Sofies Stiftelse nå gjennomfører piloten i Oslo og Viken. De er veldig fornøyd med den tre dager lange turneen på Østlandet.

IMG_4430.jpg

– De som deltok skal ha ros for et utrolig bra engasjement. De var aktive deltakere og viste stor interesse for tematikken. Vi merker at dette er barnehagefolk som er sultne på å lære mer, sier Mouridsen og Dean.

De ser at mange av deltakerne på samlingen kan mye om regelverket og tematikken rundt vold og overgrep mot barn, men at det ofte er utryggheten som bremser dem i hverdagen.

– De ønsker å bli tryggere på egen kompetanse og vi håper med disse samlingene at vi kan gi dem nettopp tryggheten for at de skal få ut hele sitt potensial, sier Mouridsen.

IMG_4419.jpg

Stine Sofies Stiftelse har pilotert Stine Sofies Barnehagepakke i Bodø, Asker og Agder siden januar i år. De 160 barnehagene i Oslo og Viken er også en del av piloteringen som heldigvis kunne gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte.

Så langt har gitt de to pedagogene i stiftelsen mange gode svar og ikke minst bekreftelser. Ikke minst har deltakerne i Oslo og Viken gitt svært gode tilbakemeldinger i evalueringen. 

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger og vi ser at vi har funnet en måte å gjennomføre samlingene på som muliggjør at deltakerne får jobbet godt med tematikken, sier Dean.    

IMG_4438.jpg

Harald Dean (t.v.) prosjektleder for barnas verneombud Kari Vold Jensen og Ole Morten G. Mouridsen tok imot mange engasjerte barnehager i Sarpsborg denne uken. 

IMG_4406.jpg

Barnehager i Oslo deltok på den første samlingen. Fra venstre: Barnas verneombud Saimi Viinikka og daglig leder Camilla Ludvigsen fra Sagene barnehage og daglig leder Marte Kjøs Redfern og barnas verneombud Malin King fra Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst.