Bevilger fem millioner til fortsatt satsing på Barnas verneombud 

Bevilger penger til Barnas verneombud. Stortingsrepresnetant for Frp, Silje Hjemdal (t.v.) har nok en gang sørget for at PBLs satsing Barnas verneombud har fått fem millioner i revidert nasjonalbudsjett. Det gleder PBL-direktør Anne Lindboe stort.

Bevilger fem millioner til fortsatt satsing på Barnas verneombud 

Fremskrittspartiet og regjeringen er i revidert nasjonalbudsjett enige om å bruke fem millioner kroner på den videre satsingen på Barnas verneombud. – Dette betyr utrolig mye for alle de sårbare barna som trenger hjelp fra kompetente og trygge ansatte i barnehagene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Publisert:

Søndag ble regjeringen og Fremskrittspartiet enige i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene er enige om å bruke fem millioner kroner på Barnas verneombud, en stor og viktig kompetansesatsing i regi av PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

– Opptatt av trygg og god oppvekst

– Dette tilbudet betyr svært mye for små barns trygghet. Derfor er vi veldig glade for at vi har fått på plass denne viktige bevilgningen, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra Frp.  

Også i fjor, i revidert nasjonalbudsjett for 2020, bidro Frp til at det ble bevilget fem millioner kroner til Barnas verneombud, slik at oppstart av opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke kunne iverksettes som planlagt i 2020. Nå videreføres satsingen med ytterligere fem millioner kroner.

– Fremskrittspartiet er opptatt av at alle barn i Norge får en trygg og god oppvekst og mener Barnas verneombud er en viktig og god satsing for sårbare barn i alle landets barnehager. Barnas verneombud er en satsing som gjør en forskjell for barna og deres oppvekst, sier Silje Hjemdal som har jobbet med saken sammen med partikollega Roy Steffensen i utdannings- og forskningskomiteen. 

– Det er en stor utfordring for samfunnet at vi ikke i stor nok grad lykkes med å oppdage at barn blir utsatt for vold og overgrep. Å øke kompetansen til ansatte styrker tryggheten i arbeidet som gjøres hver eneste dag. Det er små grep som kan gjøre store forskjeller i et barns liv. Jeg er veldig glad for at dette viktige arbeidet nå kan fortsette, sier Hjemdal.

Pilotert i 280 barnehager i 2020

Evalueringen av opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke, som er første del av Barnas verneombud-satsingen, ble offentliggjort i mai. Denne evalueringen viser at deltakerne ble bedre rustet til å avdekke og håndtere bekymringer i barnehagene.

I 2020 ble kompetansepakken pilotert i 280 barnehager i Bodø, Asker, Oslo, Viken og Agder. I Bodø har barnevernet hatt en tredobling i antall bekymringsmeldinger fra barnehagene.

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, setter stor pris på at Frp så tydelig engasjerer seg i barns oppvekst, og for at de sammen med regjeringen ser betydningen av å styrke handlingskompetansen i barnehagene.

– Det er en utfordring i samfunnet at vi ikke i stor nok grad lykkes med å se og hjelpe sårbare barna. Med PBLs store satsing på prosjektet Barnas verneombud kan vi nettopp lykkes med å fange opp og hjelpe sårbare barn på et tidlig tidspunkt. Det gjør vi sammen med Stine Sofies Stiftelse som har utviklet Stine Sofies Barnehagepakke, sier Lindboe.

Unikt prosjekt – ønsker å nå 5.600 barnehager

Barnas verneombud er delt inn i tre områder. Den første delen av Barnas verneombud omhandler vold og overgrep mot barn. Del to om mobbing i barnehagen og den tredje om barn med behov for spesiell tilrettelegging.  

– Barnas verneombud er et unikt prosjekt som kan fange opp sårbare barn i alle landets barnehager før det er for seint og konsekvensen kan bli et ødelagt liv. Ved å få etablert Barnas verneombud i hver barnehage hever vi kompetansen til barnehageansatte og mange flere barn vil få en lik mulighet til å lykkes i voksenlivet, påpeker Lindboe.

PBLs mål er at alle landets 5.600 barnehager skal få tilbud om kompetansehevingen.