Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

En viktig oppgave for oss i PBL er å bidra til å øke kompetansen hos deg som jobber i barnehagen. Uansett hvilken rolle du har!

Våre arrangementer

PBL Lederkonferanse 2019

. -
Bodø

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Bergen

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Oslo

Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Oslo

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Bergen

HMS grunnkurs

. -
Oslo

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Tønsberg

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Kristiansand

Vær en bedre leder når krisen rammer

Bergen

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Oslo

Vær en bedre leder når krisen rammer

Trondheim

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Bodø

Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Bergen

Kunsten å sove godt

Oslo

Kollegautvikling - hvordan dra lasset sammen?

Oslo

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

. -
Oslo

Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Skien

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Tromsø

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Ålesund

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Stavanger

HMS grunnkurs

. -
Bergen

HMS grunnkurs

. -
Sortland

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Hamar

Å lede arbeidstakere med psykiske plager

Oslo

Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Oslo

Konflikthåndtering i barnehagen

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Verneombudssamling

Bergen

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Oslo

Kollegautvikling - hvordan dra lasset sammen?

Oslo

Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Trondheim

Vær en bedre leder når krisen rammer

Oslo

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Oslo

Verneombudssamling

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

HMS grunnkurs

. -
Hamar

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Trondheim

Konflikthåndtering i barnehagen

Vær en bedre leder når krisen rammer

Oslo

Kunsten å sove godt

Oslo

HMS grunnkurs

. -
Tromsø

HMS grunnkurs

. -
Ålesund

Å lede arbeidstakere med psykiske plager

Skien

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Bergen

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Oslo

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Oslo

Konflikthåndtering i barnehagen

Verneombudssamling

HMS grunnkurs

. -
Stavanger

Psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen

Bestillingskurs

Førstehjelpskurs

Bestillingskurs

Praktisk sykefraværsarbeid

Bestillingskurs

Støy i barnehagen

Bestillingskurs

Stressmestringskurs

Bestillingskurs

Seniorpolitikk i barnehagen

Bestillingskurs

Ergonomikurs om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i barnehagen

Bestillingskurs

Inneklima i barnehagen

Bestillingskurs

Rus i barnehagen

Bestillingskurs

Hygiene og smittevern i barnehagen

Bestillingskurs

Har du spørsmål?

Frid Dalmo er en av flere i kursavdelingen som kan hjelpe deg.