Et nytt opplæringsprogram som gir barnehageansatte handlingskompetanse om vold og seksuelle overgrep mot barn

Et nytt opplæringsprogram som gir barnehageansatte handlingskompetanse om vold og seksuelle overgrep mot barn

Publisert:

Hvordan kan et nettbasert opplæringsprogram gi ansatte i barnehagene den handlingskompetansen de trenger for å jobbe med selvtillit innenfor tematikken vold, omsorgssvikt og overgrep mot barn? Det var det store spørsmålet PBL stilte seg når arbeidet startet med Barnas verneombud startet.

Arbeidet med det digitale opplæringsprogrammet Barnas verneombud har vært omfattende. Prosjektgruppa hadde et kunnskapsgrunnlag gjennom arbeidet med piloteringen av Stine Sofie barnehagepakke og resultatene fra den. Med noen gode svar på hva barnehageansatte mangler av kunnskap, og ideer om hvordan opplæringsprogrammet skal bidra til å gi handlingskompetanse, startet arbeidet med produksjonen av det nettbaserte opplæringsprogrammet opp vinteren 2021-22.

Mange flater ble tatt i bruk, tekst ble produsert, fagfolk måtte hentes inn, foredrag med videoproduksjon, podkaster og filmproduksjon.

Vi konkluderte raskt med at det finnes veldig mye godt stoff som allerede er produsert i gode fagmiljøer rundt i landet. Mye tid har blitt brukt på å gjennomgå godt stoff som allerede finnes. Det ville vært dårlig bruk av ressurser gå i konkurranse med solide fagmiljøer på dette området, vi fant raskt ut at mye god kunnskap ligger litt bortgjemt må løftes fram i lyset systematiseres og gjøres lettere tilgjengelig. PBL sin styrke er at vi kan barnehage, vi har produsert mye nytt og fått tillatelse til å videreformidle godt arbeid som andre har laget.

Stor velvillighet
Fagpersoner vi kjente til og deres nettverk er uvurderlig i arbeidet med Barnas verneombud. Barnehuset i Nordland sin kompetanse på den dialogiske samtalemodellen og tilrettelagte avhør, politiet sine øyne når saker skal meldes direkte til dem og Krisesenteret i Salten sin lange og unike kompetanse i møte med barn og deres familier som har vært utsatt for vold og overgrep for å nevne noe. Villigheten til å bidra og dele viktig kunnskap ut til barnehagene har vært enorm.

Å snakke med barn om grenser, kropp utkrystalliserte seg raskt som et stort og viktig område derfor har vi et ekstra stort fokus på det i opplæringsprogrammet. Håpet at vi har klart å få til et treningsverktøy som barnehagene tar i bruk og benytter seg av gjentatte ganger. Alt som er vanskelig blir lettere med trening.