BVO-dagene 2023

BVO-dagene plakat

BVO-dagene 2023

Publisert:

Har din barnehage behov for økt kompetanse på temaet barn med behov for spesiell tilrettelegging? Nå kan du melde din interesse for kompetansetiltak.

BVO-dagene 2022 var en stor suksess med over 700 deltakere. Nå er vi klare for nye dager med faglig påfyll om sårbare barn i barnehagen.

IMG_4908.jpg

Over 700 deltakere på BVO-dagene 2022

Vi tilbyr igjen en todagers konferanse med anerkjente og dyktige foredragsholdere. Første dag er i sin helhet viet temaet vold og seksuelle overgrep mot barn. Dag to omhandler mobbing i barnehagen og barn med behov for spesiell tilrettelegging. 

Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter, 27. og 28. november.

Påmelding

Program

Mandag 27. november: Omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn

09.00 Registrering
10.00 Åpning av BVO-dagene 2023
10.15 Kingsford Siayor: Superkid - to perspektiver
11.15 Pause
11.35 Christian Didriksen: Når krisen inntreffer og blålysene blinker
12.05 Lunsj
12.50 Kåre Svang: Alvorlig vold mot barn skjer oftere enn vi tror
13.35 Pause
13.55 Judith van der Weele: Hvem er jeg - kulturelt sett? 
14.40 Pause
15.00 Wanja J. Sæther: Barn som er vitne til vold
15.45 Slutt for dagen

Tirsdag 28. november: Barnehagemiljø og barn med behov for spesiell tilrettelegging

08.00 Morgenkaffe
08.30 Kjersti Botnan Larsen: Et trygt og godt barnehagemiljø - fra paragraf til praksis
09.15 Pause
09.35 Turid Vigre Nese: Mobbingen startet i barnehagen
10.05 Pause
10.20 Jana van der Zwart-Langner: Praksisfellesskap i laget rundt barnet
11.05 Lunsj
11.50 Kristine Rishaug Ruus og Vegard Meland: Gode erfaringer og spennende funn
12.20 Pause
12.35 Lisbeth Iglum Rønhovde: Barn som utfordrer - "kan de ikke bare høre etter?"
13.35 Pause
13.55 Anita Skorgan: Bare en mamma
15.00 Avslutning

Med forbehold om endringer. 

Om foredragsholderne

Påmelding

Påmeldingsfrist

Fysisk deltakelse: 9. november 2023

Digital deltakelse: 21. november 2023

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom/sykmelding)

Inntil 4 uker før arrangementsstart: Ingen avmeldingsavgift. Ved avmelding senere enn 4 uker før arrangementet starter, belastes full pris.

Avmelding skal skje skriftlig til .

Målgruppe 

Konferansen er relevant for alle ansatte i barnehage og alle andre grupper som jobber med barn. 

 Om barnas verneombud 

Satsingen Barnas Verneombud har som mål å gi deg som jobber i barnehage økt kompetanse for å se og hjelpe sårbare barn, og da spesielt innenfor følgende fagområder: 

  • Vold og overgrep mot barn 
  • Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser 
  • Barn med behov for spesiell tilrettelegging

Les mer