Nettkurs for barnehager som vil styrke foreldresamarbeidet

Nettkurs for barnehager som vil styrke foreldresamarbeidet

Publisert:

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har gått sammen om å utvikle et nettkurs med fokus på foreldresamarbeid. Kurset «Foreldresamarbeid – trygt og godt barnehagemiljø».

I november 2021 mottok PBL støtte fra partnerpotten til Partnerskap mot mobbing, for å utvikle nettkurset med mål om at barnehager skal bli bedre på å inkludere foreldrene i arbeidet med barnehagemiljøet.

− Målet med kurset er å gi barnehageansatte verktøy og kunnskap til å involvere foreldre aktivt i arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø, og at barnehagen i enda større grad skal se foreldrene som ressurs i samarbeidet, sier fagsjef barnehage i PBL, Kristine Rishaug Ruus.

Med utgangspunkt i barnehageloven og rammeplanen, er kurset forankret i solid pedagogisk teori og praksis.

− Kurset består av tre kapitler som dekker ulike aspekter av foreldresamarbeid, fra juridisk rammeverk til praktiske strategier for inkludering og samarbeid. Med seks videoleksjoner og 12 tekstleksjoner, samt oppgaver knyttet til leksjonene, er kurset ment som en ressurs for alle som jobber i barnehagen, sier Ruus.

Kurset bidrar til å øke barnehageansattes kompetanse på hvordan man kan involvere foreldre i arbeidet med å forebygge alle former for mobbing og krenkelser.

− Barnehagens involvering av foreldre i arbeidet for et godt barnehagemiljø, kan også få positive påvirkninger for å motvirke mobbing og utenforskap i lokalsamfunnet, sier Kristine Rishaug Ruus.

Dette nettkurset kommer på et kritisk tidspunkt. En kartlegging utført av PBL før prosjektstart avdekket en mangel på digitale ressurser om dette emnet rettet mot barnehagesektoren.

− Kurset «Foreldresamarbeid – trygt og godt barnehagemiljø» fyller dette gapet ved å tilby tilgjengelig og relevant kunnskap for både private og kommunale barnehager, sier Ruus.

Hun forteller at nettkurset er tilgjengelig gratis på PBLs e-læringsportal, campus.pbl.no.

− Suksess og endring skjer først når barnehagen gjennomfører kompetansetiltak forankret i egen praksis, og det skjer kollektiv kompetanseheving i personalgruppen. For barnehager som er opptatt av å øke sin kompetanse og ønsker å forbedre samarbeid med foreldrene, er dette kurset en unik mulighet til å gjøre det, sier hun.

Ved å styrke kompetansen blant barnehageansatte, håper PBL og FUB at kurset vil lede til mer effektivt foreldresamarbeid og bidra til trygge og gode miljø i alle barnehager.

Les mer om kurset og få gratis tilgang!