BVO-dagene vokser med PBL- og KS-partnerskap

BVO-dagene vokser med PBL- og KS-partnerskap

Publisert:

BVO-dagene har raskt vokst til å bli en stor og viktig arena for barnehagesektoren. Med imponerende 700 deltakere to år på rad har arrangementet hovedsakelig tiltrukket seg flest private barnehager. Gjennom det nye samarbeidet med Kommunesektorens organisasjon KS, håper PBL å bringe hele barnehagesektoren sammen om dette viktige initiativet.

− Vi er veldig glade for å ha fått med oss Trond Kalhagen, spesialrådgiver for oppvekst, kultur og utdanning i KS, og Julie Størksen Hagesæter, kommunalsjef for barnehage i Lillestrøm kommune, i programgruppen for BVO-dagene, sier utviklingsleder i PBL, Kari Vold Jensen.

Programgruppen jobber nå med å sy sammen et spennende program som skal øke kunnskapen om og handlingskompetansen til å se og hjelpe sårbare barn, til alle som jobber i barnehagesektoren.

Årets konferanse arrangeres i Oslo Kongressenter 11.-12. november.

− Vi ønsker å se flere fra kommunale barnehager på årets konferanse, og med den nye samarbeidet er vi sikre på at vi kommer til å nå ut bredere og lage et program som tiltrekker alle deler av barnehagesektoren, sier Jensen.

Trond Kalhagen fra KS uttrykker entusiasme for samarbeidet:

− Temaene som tas opp under BVO-dagene er viktige for alle som jobber med barn. Derfor er det fint at vi kan stå sammen om dette arrangementet, sier han.

I et forsøk på å balansere deltakelsen mellom den private og kommunale sektoren, planlegger arrangørene å bruke kommunale kanaler for å spre informasjon. Julie Størksen Hagesæter legger vekt på viktigheten av å nå ut bredt:

− Nå skal vi bruke nettverkene våre, og vi skal bruke de kommunale kanalene for å nå ut med informasjon, sier hun.

Med ambisjonen om å doble antallet deltakere fra forrige år, er programgruppen optimistiske med tanke på å tiltrekke seg et bredt spekter av foredragsholdere som vil appellere til hele barnehagesektoren.

− Vi har allerede mange gode foredragsholdere på blokka som vi vet at barnehagene vil ha glede av å få med seg, sier trioen i programgruppen.

Dette samarbeidet mellom PBL og KS understreker en felles forståelse av at å styrke kompetansen rundt sårbare barn er essensielt, og at hele sektoren må stå samlet uavhengig av om man er ansatt i privat eller kommunal barnehage.

− Vi må ikke glemme at kommunen også har en viktig rolle som barnehagemyndighet på dette området, derfor er det helt naturlig å samarbeide til beste for alle, avslutter Kalhagen og peker på at målet med samarbeidet er å forene krefter for barnas beste.

Med dette nye samarbeidet ser BVO-dagene 2024 ut til å bli et historisk arrangement som samler hele barnehagesektoren under ett tak for å dele kunnskap om sårbare barn i barnehagen.

Meld deg på BVO-dagene 2024