Her er de nye satsene for kapitaltilskudd

Her er de nye satsene for kapitaltilskudd

Stortinget har vedtatt nye satser for kapitaltilskudd for 2021. De nye satsene gjelder kun frem til 30. juni 2021. Deretter skal det fastsettes ny sats i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert:

De nye satsene ble vedtatt som en del av statsbudsjettet, etter at Frp og regjeringspartiene ble enige om å videreføre kapitaltilskuddet på 2020-nivå med følgende vedtak: 

Stortinget ber regjeringen om å videreføre kapitaltilskuddet til private barnehager på 2020-nivået, i utgangspunktet for første halvår 2021, samt nedsette et hurtigarbeidende utvalg der bla KS og PBL deltar, for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om fastsettelse av kapitaltilskuddet for private barnehager for andre halvår 2021 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

To satser

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass på 4 650 kroner for første halvår 2021 og 4 000 kroner for andre halvår 2021. Hvis den private ordinære barnehagen er ny eller har en stor økning i godkjent areal, skal kommunen gi barnehagen kapitaltilskudd per heltidsplass for dette arealet ut fra barnehagens godkjenningsår etter følgende tabell:

Det er for første gang fastsatt to ulike satser - den første satsen er en nominell videreføring fra 2020 og gjelder i perioden 1.1.2021 til 30.06.2021. Den andre satsen gjelder i perioden 1.7.2021 til 31.12.2021, men det er viktig å understreke at satsene for kapitaltilskuddet for siste halvår formelt skal fastsettes som en del av revidert nasjonalbudsjett. Her kan det derfor komme endringer. 

Send inn vedtaket til PBL

PBL oppfordrer alle medlemsbarnehagene om å sende inn enkeltvedtak om tilskudd for 2021 når de mottar disse fra sin kommune.

PBL vil da kunne være behjelpelig med å påse at barnehagen har fått utmålt riktig tilskudd. Både at det er blitt benyttet riktig sats for kapitaltilskudd for din barnehage samt kontrollert at riktig pensjonssjablong ligger innebakt i beregningen av driftstilskuddssatsene for 2021.

Budsjettforliket mellom Frp og regjeringspartiene innebar som kjent at driftstilskuddssatsene fortsatt skal inneholde en pensjonssjablong på 13 prosent for alle barnehager. For 2021 vil det derfor være flere spesielle forhold ved tilskuddsvedtaket som det for barnehagene er viktig å få kontrollert.