Regnskapstall for 2019 viser dårligere økonomi i private barnehager

Regnskapstall for 2019 viser dårligere økonomi i private barnehager

Nesten 1.000 private barnehager gikk med underskudd i 2019. PBL (Private Barnehagers Landsforbund) mener regnskapstallene som SSB publiserte mandag bekrefter den bekymringen som preger sektoren.

Publisert:

Regnskapstallene for private barnehager i 2019 ble offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB) mandag. Der kan vi se følgende:

PBL: – Stor grunn til bekymring

–  Alle private virksomheter må over tid gå med overskudd for å unngå konkurs. Mange barnehager klarte seg fortsatt ganske fint i 2019, men tendensen er tydelig og gir stor grunn til bekymring. Andelen barnehager som går med underskudd er økende. Og for dem som fortsatt gikk med overskudd, er marginene lavere og gir mindre muligheter for å jobbe med langsiktig kvalitetsutvikling, gjøre nødvendig vedlikehold og skape trygge arbeidsplasser, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

–  Når vi legger til at mange private barnehager i 2020 har økte kostnader til bemanningsnormen uten at dette er fullfinansiert, gir det ytterligere grunn til bekymring. Og når vi på toppen av alt dette vet at tilskuddssatsene for 2021 stiger mindre enn forventet lønns- og prisvekst, må ansvarlige politikere dra i nødbremsen for kutt i pensjonstilskudd og kapitaltilskudd. Ellers blir konsekvensene enda mer dramatiske enn det vi til nå har trodd, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Misvisende tall om utbytte

PBL-direktøren peker på at et overfladisk blikk på SSBs tall kan etterlate et inntrykk av bedre økonomi i private barnehager enn det som er realiteten.

Det som ikke kommer like tydelig frem er at en betydelig andel av de private barnehagene er organisert som enkeltpersonforetak.

Eiere av slike foretak er ikke lønnsmottakere, og godtgjørelsen for deres arbeidsinnsats blir dermed innbakt både i samlet overskudd og i samlet utbytte. I SSBs presentasjon gikk 111 millioner kroner i sektoren til utbytte for barnehageeier. Det du må gå nærmere inn i tallene for å se, er at 92 millioner av dette, er til eiere av enkeltpersonforetak.

–  Så det enkelte, av ideologiske grunner, vil forsøke å karakterisere som «utbyttefest», er i realiteten helt ordinær betaling for en ganske krevende jobb, sier Anne Lindboe.

Hun legger til:

– En ukritisk bruk av bruttotall på samlet overskudd skjuler dessuten det faktum at mange private barnehager går med underskudd. Går du dypere inn i realitetene, er ikke problemet at noen barnehager tjener penger, men at for mange ikke gjør det, sier Anne Lindboe.

God butikk for samfunnet

PBL-direktøren viser til at private barnehager flest leverer minst like gode tjenester til barn og familier, og har like gode lønns- og pensjonsbetingelser som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for kommunene.

– Vi har full forståelse for at samfunnet viser stor interesse for økonomien i offentlig finansierte barnehager, og vi har ingenting å skjule. Men hvis vi først ser på bruken av skattepenger, så ta også med i regnestykket at for hver krone en privat barnehage har i overskudd, tjener samfunnet tre kroner. De direkte besparelsene som private barnehager gir samfunnet, tilsvarer hva det koster å lønne 3.000 sykepleiere, sier Anne Lindboe.