Krevende økonomi i mange private barnehager – slik kan barnehagen søke om ekstra støtte

Krevende økonomi i mange private barnehager – slik kan barnehagen søke om ekstra støtte

Manglende finansiering av bemanningsnorm og mange kommuner med lave tilskudd. For mange private barnehager er 2020 et krevende år økonomisk. PBL har laget tre ulike maler som barnehagen kan velge å benytte seg av.

Publisert:

Fordi bemanningsnormen for mange private barnehager ikke er finansiert og ettersom tilskuddene i mange kommuner ikke øker i takt med lønns- og prisveksten, er det for mange private barnehager krevende tider økonomisk.

Mange frykter for fremtiden

Dette ble blant annet dokumentert i PBLs medlemsundersøkelse i januar. Ifølge undersøkelsen, som ble gjennomført blant enkeltstående medlemsbarnehager i PBL, er det kun 48,1 prosent av barnehagene som har grunnlag for videre drift av barnehagen etter innføringen av bemanningsnorm og gitt dagens tilskuddsnivå.

Dokumentasjon som PBL har innhentet fra medlemmer som driver flere barnehager, viser tilsvarende utfordring.

På det politiske seminaret som PBL arrangerte 29. januar fortalte ulike private barnehageeiere om disse utfordringene, og om hvordan det rammer deres virksomhet.

PBL har stor forståelse for den vanskelige situasjonen som mange barnehager er i. Vi jobber interessepolitisk for å sikre private barnehager forutsigbare og bærekraftige rammebetingelser for fremtiden.

I tillegg bistår vi enkeltmedlemmer med rådgiving knyttet til den aktuelle situasjonen i deres barnehage.

Vurder situasjonen i din barnehage

Som en del av arbeidet med å hjelpe barnehager, har vi utarbeidet tre maler til søknader som barnehagene kan velge å benytte seg av.

Av ulike grunner er det ikke alle private barnehager som er omfattet av de omfattende problemene i sektoren. Barnehagene må selv vurdere de ulike tiltakene ut fra den situasjonen i den aktuelle barnehagen.

Se våre forslag til maler for søknad om dispensasjon og ekstra støtte.

Barnehagen må vurdere barnehagens økonomiske situasjon, bemanningen i kommunen i 2017 og 2018 (som gir grunnlag for tilskuddsberegningen) og tilskuddsnivået i kommunen.

Tall for hver enkelt kommune finnes på barnehagemonitor.no.

Tre ulike maler – slik søker barnehagen

Nedenfor finner dere lenke til følgende maler. Dersom barnehagen har spørsmål til dette, oppfordrer vi til å ta kontakt med en av våre rådgivere.

Merk at tilgang til malene kun er for medlemmer og krever innlogging.

1. Søknad om ekstra tilskudd fra kommunen.
Malen er generell, og må fylles ut med barnehagens opplysninger. Det anbefales i tillegg til tall for regnskap 2019 og budsjett 2020 å legge til informasjon om barnehagens bemanning, innhold, egenart, formål, geografisk beliggenhet eller andre forhold som kan styrke søknaden om ekstra tilskudd. Malen kan benyttes av barnehager som er i en krevende økonomisk situasjon som følge av innføringen av bemanningsnormen og/eller lavt tilskuddsnivå i kommunen.

2. Søknad om skjønnsmidler fra fylkesmannen.
Kommunene kan søke fylkesmannen om skjønnsmidler til private eller ideelle barnehager som får økonomiske problemer i 2020 som følge av innføringen av bemanningsnormen. Skjønnsmidler skal, ifølge føringene som ligger i statsbudsjettet for 2020, ikke gis til barnehager som er en «del av et større konsern».

3. Søknad om dispensasjon fra bemanningsnormen. Barnehagen kan velge å søke om dispensasjon fra bemanningsnormen. Uttalelse fra samarbeidsutvalget skal legges ved søknaden.  

For at PBL skal kunne følge opp dette arbeidet på en best mulig måte, ber vi om at barnehagen sender kopi av søknadene og svarene dere får fra kommunene til .