Manglende finansiering av bemanningsnorm – søknad om ekstra støtte eller dispensasjon

Manglende finansiering av bemanningsnorm – søknad om ekstra støtte eller dispensasjon