– Finansieringen av private barnehager er et lotteri

Lotteri i private barnehager. Administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Anne Lindboe mener den offentlige finansieringen av private barnehager mer og mer fremstår som et lotteri.

Lotteri i private barnehager. Administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Anne Lindboe mener den offentlige finansieringen av private barnehager mer og mer fremstår som et lotteri.

– Finansieringen av private barnehager er et lotteri

I statsbudsjettet for 2019 lovet regjeringen 263 millioner kroner til innfrielse av ny bemanningsnorm i kommunale og private barnehager. Over to måneder inn i nytt regnskapsår venter barnehagene fortsatt på pengene.

Publisert:

Administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Anne Lindboe, mener de forsinkede utbetalingene fra regjeringen forsterker inntrykket av en barnehagefinansiering som er svært uforutsigbar, spesielt for landets 3.000 private barnehager.

– Den offentlige finansieringen av private barnehager fremstår mer og mer som et lotteri. Fra før vet vi at kommunene forskjellsbehandler barnehagebarn systematisk. Det skiller over 100.000 kroner i tilskudd per barn fra en kommune til en annen. Og i år som tidligere år feilberegner om lag halvparten av kommunene tilskuddene til private barnehager, sier Lindboe.

Feilberegnet tilskudd for over 100 millioner

Hun viser til at kommunene bare i 2019 har feilberegnet tilskudd for over 100 millioner kroner. Ifølge direktøren er det et gryende opprør blant PBLs medlemmer over et finansieringssystem som forskjellsbehandler barnehagebarn, og som årlig bidrar til gjentakende feilberegninger for mange titalls millioner kroner.

– Den forsinkede utbetalingen fra regjeringen bidrar til ytterligere usikkerhet, og i mange private barnehager er de usikre på om de har grunnlag for videre drift. Særlig gjelder det mange av de små og enkeltstående barnehagene. Vi ser flere eksempler på barnehager som legger ned eller overlater driften til andre eiere, sier Anne Lindboe.

Underfinansiert bemanningsnorm

Stortinget har gitt barnehagene frist til 1. august 2019 med å innføre en lovfestet nasjonal bemanningsnorm. KS har beregnet at bemanningsnormen er underfinansiert med rundt 1 milliard kroner.

De siste offisielle tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at fortsatt går nærmere 90.000, av de om lag 280.000 barna i barnehage, i en barnehage som ikke innfrir de nye minimumskravene til bemanning.

For de private barnehagene er innføringen av normen utfordrende. Private barnehager mottar tilskudd fra kommunene basert på to år gamle regnskaper i kommunale barnehager. Det betyr at pengene kommunene har brukt på å bemanne opp i kommunale barnehager i 2018 og 2019, først blir en del av tilskuddsgrunnlaget til private barnehager i 2020 og 2021.

– 100 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett i 2018 og 263 millioner over statsbudsjettet hjelper ikke alle barnehagene, men disse midlene bidrar til at flere barnehager kan innfri kravene som Stortinget har vedtatt. Mens Kunnskapsdepartementet holder igjen midlene som skulle gitt bedre bemanning i barnehagene, truer konkursspøkelset enda flere private barnehager i forsøket på å innfri bemanningsnormen.

Trenger nytt finansieringssystem

PBL-direktør Lindboe sier PBL vil ha et nytt finansieringssystem for private barnehager som likebehandler alle barnehagebarn, og som gir kommunene anledning til å trekke barnehagen i tilskudd dersom de ikke leverer avtalt kvalitet.

– Finansieringssystemet vi har foreslått vil bidra til likebehandling av alle barnehagebarn, det vil gjøre kommunenes jobb betydelig enklere og det vil bidra til at pengene når frem. Systemet i seg selv vil heller ikke koste AS Norge noe mer, men det forutsetter at barnehagene skal innfri klare og viktige kvalitetskrav, avslutter Lindboe.