Udir presiserer krav om åpningstider til barn av kritisk personell

(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Udir presiserer krav om åpningstider til barn av kritisk personell

Utdanningsdirektoratet gjør det klart at barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon har særlige rettigheter selv om barnehagen midlertidig reduserer åpningstidene.

Publisert:

Regjeringen har i en forskriftsendring gjort det klart at barnehagene bare kan redusere åpningstidene dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at den ikke kan oppfylle kravene til smittevern og høy nok bemanning.

Mandag formiddag presiserer Utdanningsdirektoratet (Udir) at selv med reduserte åpningstider, skal barnehagene sørge for at foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner har en åpningstid som gjør det mulig å ivareta sine funksjoner.

«Må vurderes utfra foreldrenes behov»

Udir skriver:

«Hvis barnehagene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.»

Også ved særlige omsorgsbehov

De samme rettighetene gjelder barn med særlige omsorgsbehov. Utdanningsdirektoratet skriver:

«Hvis barnehagene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene.»