Barnehagene bør så raskt som mulig ha normale åpningstider

Barnehagene bør så raskt som mulig ha normale åpningstider

Regjeringen har strammet inn barnehagenes rett til å redusere åpningstidene. PBL anbefaler barnehagene raskest mulig å drifte mest mulig normalt. Dette vil også gjøre det mer håndterbart å gi et godt tilbud til barn av kritisk personell.

Publisert:

Denne artikkelen ble publisert mandag 20. april. Etter dette har regjeringen besluttet å justere covid19-forskriften for å tydeliggjøre barnehagenes muligheter for reduserte åpningstider. Se pbl.no for siste nytt.

I forbindelse med beslutningen om gjenåpning av barnehagene har staten kommunisert ut at det er mulig å redusere åpningstidene for å løse utfordringene med høy voksentetthet i små barnegrupper.

En rekke kommuner har også varslet at de midlertidig vil redusere åpningstidene i sine barnehager.

PBL har også i en tidligere fase gitt medlemsbarnehagene rådgivning om at reduserte åpningstider om nødvendig bør kunne brukes for å gi et godt nok tilbud ved gjenåpning.

Torsdag 16.04.2020 kl 21.20 kom imidlertid en endring i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) som strammer inn retten til å redusere åpningstidene. Her heter det blant annet (§ 12b): "Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd."

Dette innebærer at det normale skal være at barnehagene har fulle åpningstider i tråd med egne vedtekter.

Rom for fleksibilitet

PBL mener barnehagene kan se innstrammingen på dette området i sammenheng med at regjeringen og Utdanningsdirektoratet gir barnehagene en viss fleksibilitet på andre områder.

I regjeringens smittevernveileder, som ble offentliggjort 15. april, er det satt opp et forslag til kohorter med én ansatt på grupper med tre små barn og én ansatt i grupper med seks store barn.

PBL registrerer at forslaget i veilederen i enkelte sammenhenger er blitt oppfattet som et krav om at dette forholdet mellom ansatte og barn skal oppfylles i alle kohorter gjennom hele åpningstiden.

I Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften § 12 b), der det heter: «Gruppene skal som hovedregel (vår utheving) være basert på normen for grunnbemanning etter barnehageloven § 18».

På siden «Støtte til barnehageeier og leder om bruk av smittevernveilederen» gjør Utdanningsdirektoratet (Udir) det imidlertid klart at kohortene utformes i hver enkelt barnehage.

Der heter det også:

«Det er noe rom for fleksibilitet innenfor en kohort (for eksempel +/- ett barn) og mellom samarbeidende kohorter».

Raskest mulig til normalen

I en medlemsundersøkelse som PBL har gjennomført 17.-19. april, går det frem at 84 prosent av barnehagene åpner mandag 20. april. 97 prosent av barnehagene åpner senest onsdag 22. april.

PBL vil anbefale de av barnehagene som har varslet reduserte åpningstider, å gjøre de tilpasninger som er mulig, for så raskt som mulig å tilby familiene fulle åpningstider i tråd med barnehagens vedtekter.

– Barnehagene har gjennom de nye beskjedene fra regjeringen fått de verktøyene som er nødvendig til å finne sin egen balanse i kravene om smittevern, bemanning, gruppestørrelser og åpningstider. Vi skal ha respekt for at ikke alle vil klare å gjenoppta sin vanlige åpningstid de første dagene. Men som sektor oppfatter vi at regjeringen har gitt marsjordre om en justert kurs i forhold til det som tidligere er kommunisert, sier Espen Rokkan, som er direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL.

Kritiske samfunnsfunksjoner og åpningstider

For barnehagene vil normale åpningstider kunne gi utfordringer med å få riktig bemanning til enhver tid og samtidig forholde seg til hva smittevernveilederen sier om flytting av barn og ansatte mellom kohorter.

På den annen side vil normale åpningstider gjøre det enklere å ivareta behovene til foresatte som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner.

Disse vil ikke nødvendigvis kunne gjøre krav på et tilbud ut over den reduserte åpningstiden, men PBL mener det er svært viktig å bidra til at for eksempel helsepersonell får gå fulle vakter på jobb under korona-krisen.

–  De barnehagene som starter med redusert åpningstid, vil dermed risikere å måtte bedrive skreddersøm overfor disse prioriterte gruppene, og da for eksempel holde mindre åpent for andre, slik at man kan prioritere hele dager for barn av kritisk personell. Det er en situasjon som kan måtte oppstå, men som ikke er heldig, sier Espen Rokkan.

  • Har du spørsmål om åpningstider, gruppestørrelser og bemanning, så ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere.