Mer enn 8 av 10 PBL-barnehager gjenåpner for alle barn mandag

Mer enn 8 av 10 PBL-barnehager gjenåpner for alle barn mandag

84 prosent av PBL-barnehagene er i gang med et tilbud til alle barn fra mandag morgen. Barnehagene forventer at 3 av 4 barn er tilbake når barnehagen gjenåpner, samt at 9 av 10 av de ansatte er tilbake på jobb. Det kommer frem i PBLs nye medlemsundersøkelse.

Publisert:

– Dette er gledelige tall som dokumenterer av våre medlemmer er godt i rute til gjenåpningen mandag 20. april. Barnehagene har gjort en fantastisk jobb med å klargjøre gjenåpning etter at de kun har gitt et begrenset tilbud til enkelte barn siden midten av mars. Selv om det har vært utfordrende for mange, og det fortsatt er en del ting som skal komme på plass, så kan foreldrene trygt sende barna sine i barnehagene fra mandag morgen, sier administrerende direktør Anne Lindboe.

9 av 10 ansatte tilbake på jobb

PBLs medlemsundersøkelse ble sendt ut til 1.861 av PBLs vel 1.900 medlemsbarnehager. 1004 PBL-barnehager har svart på undersøkelsen.

Svarene fra medlemmene er kommet inn i perioden fra fredag 17.4 kl. 13.00 til søndag 19.4 kl. 09.00. Det er eiere og daglig ledere/styrere som har svart på undersøkelsen.

Dette er noen av funnene i undersøkelsen:

  • 84 prosent av barnehagene gjenåpner med et tilbud for alle barn mandag 20.4.
  • 3 av 4 barn forventes å være tilbake når barnehagen gjenåpner, ifølge kartleggingene barnehagene har gjort.
  • 9 av 10 ansatte forventes å være tilbake på jobb når barnehagen gjenåpner, ifølge kartleggingene barnehagene har gjort.
  • Innen onsdag morgen er 97 prosent av PBL-barnehagene åpnet

Mange fornøyd med veileder om smittevern

Barnehagene synes å ha satt seg godt inn i den nye veilederen om smittevern i barnehager som ble offentliggjort onsdag.

  • 98 prosent av de spurte er «helt enig» eller «enig» i at de har fått satt seg godt inn i smittevernveilederen.
  • 80 prosent av barnehagene er «helt enig» eller «enig» i at smittevernveilederen er et godt verktøy for barnehagen.
  • 85 prosent av barnehagene er «helt enig» eller «enig» i at barnehagen har fått på plass gode rutiner for å håndtere smittevern i barnehagen.

– Det er bra at barnehagene på såpass kort tid har fått god forståelse for hvilke anbefalinger som gjelder for smittevern og at veilederen synes å være godt implementert i de aller fleste barnehagene. Vi er enige i at veilederen er et godt verktøy som har vært til stor hjelp. Samtidig har vi både gjennom undersøkelsen og i den daglige kontakten med medlemmene fått noen konkrete innspill til forbedringer som vi vil ta opp med myndighetene når veilederen for smittevern skal oppdateres, kommenterer PBL-leder Anne Lindboe. 

PBL: – Veldig bra for barna

  • Om lag halvparten av barnehagen har ingen ansatte som på grunn av pandemien ikke kan komme tilbake på jobb når barnehagen gjenåpner.
  • 9 av 10 barnehager har fått tilbakemelding fra foreldre om at de ikke kommer til å sende barnet i barnehagen ved gjenåpning. Smittefrykt, permitterte foreldre og familiemedlemmer i risikogruppe oppgis som mest vanlige årsaker.

– De samlede tilbakemeldingene fra barnehagene er veldig gledelig og vi ser at barnehagene strekker seg veldig langt for å få dette til. Veldig mange barnehager hadde krevende økonomi før nedstengingen, og nå kaller de inn ekstra bemanning for å gi barn og familiene et godt tilbud ved gjenåpning.

Dette betyr av barnehagene har et godt grunnlag for å ta imot barn og foreldre på en trygg og god måte. Vi er veldig glad for at så mange gjenåpner mandag, selv om de kunne brukt inntil en uke ekstra på å gjøre seg klar. Ikke minst for barna er det bra at vi kommer tilbake til mer normale dager, hvor barna kan leke, lære og utvikle seg i barnehagen samme med andre barn – selv om tilbudet fra start blir litt annerledes enn da barnehagene ble stengt i midten av mars, sier Anne Lindboe.

Se hele undersøkelsen 

Se fylkesvis oversikt over andel barn og ansatte som forventes å komme tilbake i barnehagen ved gjenåpning.