Ny undersøkelse: 1 av 3 barnehager bekymret for barn

Ny undersøkelse: 1 av 3 barnehager bekymret for barn

Hver tredje barnehage er bekymret for ett eller flere barn som nå står uten barnehageplass. 16 prosent av barnehagene frykter for at noen av barnehagebarna utsettes for omsorgssvikt under den pågående koronapandemien. Barna følges nå opp av barnehagene.

Publisert:

Det viser en undersøkelse som PBL har gjennomført blant medlemsbarnehagene. 

Siden skoler og barnehager ble stengt 12. mars på grunn av den pågående pandemien, har det vært uttrykt stor bekymring for sårbare barn som nå står uten barnehageplass.

Hver tredje medlemsbarnehage i PBL bekrefter at de har barn de er ekstra bekymret for, som nå står uten barnehageplass.

Frykter omsorgssvikt

16 prosent av barnehagene opplyser at de frykter at ett eller flere av barna i barnehagen utsettes for omsorgssvikt under den pågående pandemien. Blant annet opplyser barnehagene konkrete bekymringer for:

 • Fysisk og psykisk vold
 • Rus og alkoholmisbruk
 • Psykiske lidelser hos en eller begge foreldre
 • Sinne blant en eller begge foreldre
 • Manglende kjærlighet og omsorg

– Må vurdere gradvis åpning

Det får administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe til igjen å slå på varsellampene.

– Vi vet at mange barnehagebarn er i en sårbar situasjon, som blir ekstra vanskelig under en krise som den vi nå opplever. At så mange som 16 prosent har en reell bekymring for at barna kan usettes for omsorgssvikt, må vi ta på høyeste alvor. Derfor har PBL bedt regjeringen vurdere en gradvis åpning av barnehagene etter påske, sier Lindboe.

Følger opp barna

Barnehagelederne som har besvart undersøkelsen opplyser videre at de iverksetter tiltak for å hjelpe de barna som de er ekstra bekymret for. Dette gjøres blant annet med:

 • Tett oppfølging ved hjelp av blant annet telefon og videosamtaler
 • Hjemmebesøk
 • Dialog med barnevernet og andre hjelpeinstanser
 • Tilby barnehageplass eller turdager
 • Spiller inn samlingsstunder og har videomøter
 • Veiledning, råd og støtte til foreldrene
 • 33 prosent har i tillegg vært i kontakt med barnevernet

Anne Lindboe har tidligere gått ut og oppfordret barnehagene til å ha kontakt med familiene nå når barnehagene er stengt. Hun er glad for å se at barnehagene nå strekker seg ekstra langt for å hjelpe sårbare barn.

– Det er veldig positivt å se hvordan medlemsbarnehagene strekker seg for å ivareta sårbare barn som nå er i en vanskelig situasjon, både for å forebygge og fange opp. At de nå kommer med ekstra tilbud som hjemmebesøk og turdager for barna, viser at sektoren er villig til å strekke seg langt og bruke de virkemidlene de kan i en veldig vanskelig situasjon, sier Lindboe.

Ett av PBLs viktige arbeid de neste årene er satsingen barnas verneombud som skal sikre økt kompetanse om vold og overgrep i alle barnehager i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse.

Arrangerte webinar om sårbare barn

25. mars arrangerte PBL i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse et gratis webinar om hvordan barnehagene kan ivareta sårbare barn nå som barnehagene er stengt. Webinaret ble raskt fulltegnet og er sett nærmere 8000 ganger.

– Den økte bekymringen for sårbare barn vi nå ser i forbindelse med stengte barnehager, viser at små barn er i en ekstra utsatt posisjon og at kompetanseheving blant barnehageansatte er et nødvendig tiltak, sier Lindboe.

I undersøkelsen opplyser 98 prosent av barnehagene at de har vært i kontakt med flere eller alle familiene i barnehagen etter at den ble stengt 12. mars.

At så mange av barnehagene har vært i kontakt med familiene siden stengingen, viser en enorm omsorg for barna i denne vanskelige situasjonen. Det fortjener en stor takk, sier Anne Lindboe. 

Undersøkelsen som er gjennomført fra 30. mars til 1. april viser videre at:

 • 83 prosent av barnehagene har helt eller delvis åpent. Av disse barnehagene er det 43 prosent som opplyser at de har barn med særskilt omsorgsbehov som nå har plass.
 • 12 prosent av barnehagene opplyser at de har vært i personlig kontakt med de familiene hvor de har en bekymring
 • 86 prosent av barnehagene har vært i personlig kontakt med alle familiene
 • Av de som har stengt er det tre prosent som er pålagt stengt grunnet smitte, mens resten oppgir at det ikke er gjort krav på plass.
 • 59 prosent av barnehagene har mellom ett og fire barn som har plass, mens ni prosent oppgir at de har ti eller flere barn i barnehagen.
 • Av 1075 respondenter som har svart på undersøkelse er det ti av medlemsbarnehagene som til nå har hatt utvidet åpningstid med kveld- og helg.
 • Over halvparten av barnehagene vurderer utvidede åpningstider med kveldsåpent, nattåpent, helgeåpent og i forbindelse med helligdagene i påsken dersom behovet skulle melde seg.