Oppfordrer barnehagene til å holde kontakten med familiene

– En enkel telefon til hjemmet kan gjøre en stor forskjell, både for de foresatte og barna. Vi kan vise familiene at vi tenker på dem og bryr oss selv om vi akkurat nå ikke har den daglige kontakten, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Oppfordrer barnehagene til å holde kontakten med familiene

– Det er mange familier som har det ekstra tungt akkurat nå. Selv om barnehagen er stengt, kan vi gjøre en forskjell – særlig for de sårbare barna, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Publisert:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

Slik åpner barnehagelovens paragraf 1, som beskriver barnehagens formål. Oppdraget er formidabelt, og mange barnehageledere og -ansatte er bekymret for at de ikke får gjort denne jobben når barnehagene nå er stengt.

Brå utrygghet

Ikke alle barn har like trygge og gode rammer hjemme. For barn som har en utfordrende hjemmesituasjon, er barnehagen ofte en trygg plass å være med varme omsorgspersoner rundt seg.

Barnehagene kan til daglig følge med atferden til barna og se etter signaler på om det er grunn til bekymring. Men når barna er hjemme hele uken, er det vanskelig for barnehagene å fange det opp dersom det skjer en brå endring i barnas liv.

– Akkurat nå opplever svært mange familier en stor utrygghet rundt både helse og økonomi. Dette har skjedd veldig plutselig, og for både voksne og barn er det vanskelig å bearbeide alt som skjer i verden rundt oss, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

– Hold kontakten

Nå oppfordrer hun barnehagene til aktivt å holde kontakt med familiene, både dem der barnehagen allerede opplever bekymring – og alle de andre.

– Selv om myndighetene har beordret nedstenging av alle landets skoler og barnehager, har vi fortsatt et samfunnsoppdrag. I en kaotisk ny hverdagssituasjon har mange barnehager fullt opp med å klare å gi et tilbud til barn slik at foresatte med en kritisk samfunnsfunksjon skal få komme seg på jobb – og til barn som av spesielle årsaker ikke har noe godt alternativ hjemme. Dette er helt essensielt for at hjulene skal gå rundt i samfunnet. Men vårt engasjement skal ikke stoppe der, sier Anne Lindboe og legger til:

– En enkel telefon til hjemmet kan gjøre en stor forskjell, både for de foresatte og barna. Vi kan vise familiene at vi tenker på dem og bryr oss selv om vi akkurat nå ikke har den daglige kontakten.

Mange er i gang

Lindboe har fått tilbakemelding fra flere medlemsbarnehager som i løpet av den siste uken har gjort akkurat dette, eller på annen måte bidratt til å oppfylle barnehagenes formål selv om barnehagen er stengt.

–Barnehagene er selv i en veldig krevende situasjon, men mange vet nesten ikke hvordan de kan gjøre nok for barna og familiene. Det gjør meg om mulig enda mer stolt av medlemsbarnehagene enn jeg var fra før, sier hun.

Krevende vurdering

Det er i forbindelse med vedtaket om stenging gitt en åpning for at barn med et særlig omsorgsbehov skal få komme i barnehage. Det kan være barn med ulike behov, og dette kan også omfatte barn som er i en vanskelig familiesituasjon.

– Vi oppfordrer barnehagene til å gjøre en vurdering i hver enkelt situasjon og tilby plass til barn som har et særlig omsorgsbehov. Og så har jeg veldig forståelse for at dette er en krevende balansegang. For å begrense smitterisikoen bør lista legges høyt for å gi plass til barn akkurat nå. Samtidig er kostnaden for en tapt barndom uendelig høy, sier Anne Lindboe og legger til:

– Er du i tvil, så ta gjerne en prat med barnevernstjenesten lokalt eller en av PBLs rådgivere. Det er ikke sikkert at de har fasiten, men kanskje kan de likevel hjelpe deg med å manøvrere gjennom jungelen av problemstillinger.

  • PBL og Stine Sofies Stiftselse har gjennom felles satsing på sårbare barn et tett samarbeid med blant annet NKVTS. De har utarbeidet flere gode tips og råd som kan være nyttige og se på.