Bekymring for sårbare barn når barnehagen er stengt

Bekymring for sårbare barn når barnehagen er stengt

Hjemmesituasjonen som mange barn er involvert i nå, kan være fin for de fleste barn med tett oppfølging av foreldrene hjemme. Men for de barna som har det vanskelig hjemme, kan stengte barnehager medføre en kritisk periode.

Publisert:

Ikke alle barn har like trygge og gode rammer hjemme. For barn som har en utfordrende hjemmesituasjon, oppleves barnehagen ofte som en trygg plass å være med trygge omsorgspersoner rundt seg. Med stengte barnehager, skoler og fritidsaktiviteter har ikke barna lenger et fristed og trygge voksne, noe som kan oppleves som svært kritisk for mange barn. Barn som trenger hjelp har ikke lenger tilgang til voksne som kan bistå dem.

Hvis du er bekymret for et barn, anbefaler vi først at du kontakter nærmeste leder i barnehagen for å drøfte din bekymring.

Beskriv hva du er bekymret for. Vurder med din kollega/leder om bekymringen er så konkret at barnehagen skal gå videre med den, eller om dere kan avvente til barnet er tilbake i barnehagen. Husk at du i denne fasen ikke har mulighet til å observere barnet slik du har i barnehagen.

Er dere flere som er bekymret for det samme barnet? Ikke nøl med å kontakte barnevernet.

Det er gitt en åpning for at barn med et omsorgsbehov skal få komme i barnehagen. Det kan være barn med ulike behov, og dette kan også omfatte barn som er i en vanskelig familiesituasjon.

Vi oppfordrer barnehagene til å gjøre en vurdering i hver enkelt situasjon og tilby plass til barn som har et omsorgsbehov.

PBL og Stine Sofies Stiftselse har gjennom felles satsing på sårbare barn et tett samarbeid med blant annet NKVTS. De har utarbeidet flere gode tips og råd som kan være nyttige å se på.  

Les mer om barnas verneombud

Se også dette intervjuet med Redd Barna på TV2 om sårbare barn.