PBLs medlemsundersøkelse: Én av 20 barnehager mener det er forsvarlig å åpne etter påske

PBLs medlemsundersøkelse: Én av 20 barnehager mener det er forsvarlig å åpne etter påske

Kun fem prosent av medlemsbarnehagene i PBL mener barnehagene bør åpne for ordinær drift første uke etter påske. Et stort flertall av barnehagene frykter at barnehagene kan bli presset til å åpne før det er forsvarlig. Det kommer frem i PBLs ferske medlemsundersøkelse.

Publisert:

Medlemsbarnehagene i PBL har svart på undersøkelsen i perioden mellom klokken 11.51 fredag 3. april og klokken 13.49 lørdag 4. april.

 • Undersøkelsen ble sendt ut til 1.861 PBL-barnehager.
 • 1.068 barnehager har svart på undersøkelsen.

Se lenke til hele undersøkelsen under artikkelen.

To av tre vil videreføre dagens tiltak

Med undersøkelsen ønsket PBL å kartlegge medlemsbarnehagenes holdning til gjenåpning av barnehagene etter påske.

Foreløpig er barnehagene stengt til og med 2. påskedag, mandag 13. april. Samtidig gir mange et begrenset tilbud til barn av kritisk personell og barn med særlig omsorgsbehov.

I løpet av stille uke skal regjeringen beslutte om stengingen skal forlenges eller ikke.

Dette er noen av hovedfunnene i undersøkelsen:

 • Kun fem prosent av barnehagene mener barnehagene bør åpne for ordinær drift første uke etter påske (uke 16). 84 prosent mener barnehagene ikke bør åpne for ordinær drift første uke etter påske.
 • Et klart flertall av barnehagene – 68 prosent – mener det er riktig å videreføre tiltaket som gjelder i dag. Det vil si at barnehagene forblir stengt, men fortsetter å gi et tilbud til barn av kritisk personell og barn med særlig omsorgsbehov.
 • 29 prosent av barnehagene ønsker en delvis gjenåpning ved at barnehagene etter påske skal gi et tilbud til flere barn enn de som i dag får et tilbud i barnehagen.

PBL: – Barnehagene har gjort en utrolig jobb

– Dette er tydelige og viktige tilbakemeldinger fra barnehagene som også bør være en del av beslutningsgrunnlaget når myndighetene nå skal avgjøre hva tiltakene skal være etter påske. Det er ingenting vi og barnehagene ønsker mer enn å komme tilbake til hverdagen med barnehager som er åpne og tilgjengelige for alle barn og alle familier. Men dette må skje under trygge rammer som også ivaretar alle barn og de ansatte i barnehagene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL-lederen registrerer et økende press på at barnehagene må åpne igjen etter påske, for å bidra til at hjulene i samfunnet kan komme i gang igjen.

Lindboe påpeker at dersom barnehagene åpner opp for raskt, kan det gi problemer ved at for eksempel barnehager må stenge helt ned på grunn av smitte eller for stort fravær blant ansatte.

– Barnehagene og de ansatte har de siste to ukene gjort en utrolig jobb med å organisere og gi et tilbud til barn av kritisk personell, og ikke minst sårbare barn og barn med særlig omsorgsbehov. Det er utrolig viktig at vi ikke nå myker opp tiltakene så mye at barnehager kan få problemer med å gi det viktige tilbudet til de barna som trenger det aller mest, advarer Lindboe.

Ønsker klare nasjonale føringer og smittetesting

 • Blant det store flertallet barnehager som mener det ikke bør åpnes for ordinær drift etter påske, er det 27 prosent som mener myndighetene kan tilrettelegge slik at barnehagene likevel kan åpne første uke etter påske. Av de som mener dette, peker en del på følgende muligheter:
  • Delvis gjenåpning for flere barn enn de som har tilbud om plass i dag.
  • Tydelige nasjonale rutinebeskrivelser for hygiene og smittevern.
  • Testing av alle ansatte i barnehagene.
  • Delvis gjenåpning med kortere åpningstid enn normalt.
 • Mange frykter at barnehagene kan bli presset til å åpne før det er forsvarlig. 73 prosent av barnehagene er «helt enig» eller «enig» i påstanden «Jeg frykter at barnehagene kan bli presset til å åpne før det er forsvarlig.»
 • Mange opplyser at de har ansatte som er bekymret for å komme på jobb. 45 prosent av barnehagene er «helt enig» eller «enig» i påstanden «I vår barnehage er det ansatte som ikke tør komme på jobb.»
 • Et flertall av barnehagene opplyser at de har tilstrekkelig personell tilgjengelig til gradvis gjenåpning. 63 prosent av barnehagene er «helt enig» eller «enig» i påstanden «I vår barnehage har vi i dag nok bemanning tilgjengelig til forsvarlig drift ved gradvis gjenåpning av barnehagene.»

Viktige tilbakemeldinger fra PBL-medlemmene

En ekspertgruppe nedsatt av regjeringen har hatt i oppdrag å vurdere videre tiltak for skoler og barnehager under koronakrisen. Ekspertgruppen leverte sin rapport fredag 3. april.

PBL er blant dem som har gitt innspill til ekspertgruppen.

Kunnskapsdepartementet og resten av regjeringen går nå gjennom arbeidet til ekspertgruppen og vurderer hvilke tiltak som skal gjelde for barnehager og skoler etter påske.

PBL skal møte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby for å diskutere saken søndag.

Tilbakemeldingene fra medlemsbarnehagene vil være en svært viktig del av PBLs kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med denne saken.

PBL er derfor glad for at så mange medlemsbarnehager har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen i den korte perioden denne har vært ute.

«Voksne må kunne trøste barn som er lei seg»

Veldig mange barnehager har også tatt seg tid til å gi utdypende kommentarer i undersøkelsen.

Dette er noen typiske svar fra PBL-barnehagene på spørsmålet «Er det andre forhold du mener myndighetene bør ta hensyn til når det gjelder barnehagene i den pågående koronapandemien?»

«Å gi et barnehagetilbud uten å være nær barna er selvmotsigende. Vi kan ikke utføre jobben vår på 2 meters avstand. Hvis det åpnes opp for å komme tilbake til barnehagene - bør de bli tilbudt 50 % plass slik at barna kommer annenhver dag.»

«Det er ikke mulig å gjenåpne til full drift og samtidig forvente at barn og voksne skal kunne holde forsvarlig avstand. Barn tar på hverandre og voksne må kunne trøste barn som er lei seg. Det er også viktig å tanke på at barnehagen skal være et trygt sted å være for barna; dersom mange ansatte blir syke, kan vi få et bemanningsproblem.»

«Barnehageansatte er i en spesiell situasjon fordi vi ikke kan hindre at vi kommer tett innpå barn. Dette gjelder spesielt de minste barna/småbarnsavdelingen. Ved at vi kommer tett på barna som voksne, utgjør jo også dette en smittefare for barna som kan være større. Det kunne vært ønskelig at samtlige barnehageansatte ble testet for å se om vi har eller har hatt viruset.»

«Smittehensynet til de ansatte og barna må gå først»

«Smittehensynet til de ansatte og barna må gå først, i en barnehage har vi ikke mulighet til å overholde avstandsregler og hygieneråd. Prioritering av testing av ansatte.»

«Det må komme nasjonale føringer for hvordan en skal forholde seg til antall barn, voksne, smittevern o.a., før en kan gjenåpne barnehagene.»

«Barnehageansatte er hele tiden i nærkontakt med barna. Dekket av snør, tårer og sikkel for ikke å nevne matrester. Hvordan skal vi ikke trøste barna når de er lei seg? Hvordan skal vi ikke ha et hylende barn som nå etter 3 uker kanskje må tilvennes barnehagen på nytt, på armen for å trøste?»

«Kva skal vi gjere med dei tilsette som er i høgrisikogruppa (hjerte, lunge, diabetes, astma) eller deira nærmaste er i den gruppa? Blir vanskeleg å skjerme dei og samtidig ha full opning av barnehagen, ca. 20% av våre tilsette er i denne gruppa.»

«Ønsker vi klare og tydelige retningslinjer»

«Dersom det blir åpnet for flere barn enn de som nå har tilbud ønsker vi klare og tydelige retningslinjer på hvem som skal ha tilbud. Er det de barna som trenger det mest eller de foreldrene som trenger det mest. Dette er ofte ikke de samme barna og foreldrene.»

«Mange barnehager har ansatte som er i risikogruppe selv eller har nær familie som er det. Det kan by på stor problemer å få nok ansatte på jobb. I alle fall for vår del.»

«For å få full bemanning må barnehageansatte bli kategorisert som samfunnskritisk yrke. Det må komme tydelig retningslinjer og ikke minst hjelp til å gjenåpne barnehagene etter hvert. Det må ikke bli opp til styrer hvem som skal få ha barnehageplass og ikke.»

«Personalet og barn i barnehagen har ikke mulighet til å beskytte seg fullt og helt. I tillegg vil foreldre levere og hente hver dag. Det blir mange personer innom bhg hver dag. Barnehagene bør ikke åpne før vi slipper opp resten av samfunnet.»

«Fare for oppblomstring av smitte»

«Små rom og mange foreldre som leverer og henter samtidig. Stor voksentetthet og barnetetthet i en barnehage. Urealistisk å holde to meter avstand.»

«Viktig å ta hensyn til både barn og ansatte ift. gjenåpning. Mange smittede kan føre til at vi må stenge igjen etter noen uker. Vi vil ikke ha mulighet til å følge skjerpede smittevernsrutiner i hverdagen.»

«Faren for en eventuell oppblomstring av smitte, dersom man tar forhastede beslutninger - ved åpning av barnehagene. Heller litt lengre stengt, og oppleve en tryggere hverdag i barnehagen for både barn, foreldre og ansatte!»

«Barn oppfører seg som barn, og det vil ikke være mulig å gjennomføre de generelle smitteverntiltakene som gjelder ute i samfunnet. Mye kan skjerpes inn slik som håndvask og generelle hms tiltak, men å holde barn borte fra hverandre og omsorgspersoner vil være nærmest umulig. Om det gjenåpnes bør det komme direktiver i forhold til hva som er å være syk. Barn er "alltid" småforkjølet på denne tiden.»