Staten tar regningen når foreldrebetalingen uteblir

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har kommet med en viktig avklaring rundt bortfall av foreldrebetaling i forbindelse med at alle landets barnehager nå må holde stengt.

Staten tar regningen når foreldrebetalingen uteblir

Tirsdag ettermiddag kom avklaringen: Verken private eller kommunale barnehager vil tape penger på at foreldrebetaling uteblir i forbindelse med korona-pandemien. – Det er svært gledelig at departementet og statsråden har tatt vårt initiativ på alvor og kommet frem til en god løsning for alle parter, sier Anne Lindboe i PBL.

Publisert:

Etter et møte mellom PBL og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby tirsdag ettermiddag, om finansiering av barnehagesektoren i forbindelse med korona-pandemien, er følgende klart:

  • Tilskuddene til private barnehager opprettholdes selv om den ordinære driften er stengt.
  • Staten tar regningen både for kommunale og private barnehager som mister inntekter når foreldrebetaling uteblir.

PBL: – Svært viktige avklaringer

– Dette er svært viktige avklaringer og veldig gledelig. Barnehagene får arbeidsro til å kunne gjøre en veldig viktig jobb for samfunnet i denne kritiske situasjonen. De ansatte får trygghet for at de ikke vil bli permitterte. Og foreldre får fritak fra foreldrebetaling i en situasjon som for mange oppleves veldig krevende, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Torsdag i forrige uke bestemte regjeringen at alle landets skoler og barnehager skulle stenges, som ett av flere tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset.

Etter at KrF-leder og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fredag ga uttrykk for at foreldre ikke skulle betale for barnehage eller SFO mens disse tjenestetilbudene er stengt, sendte PBL brev til Kunnskapsdepartementet med ønske om avklaring på hvordan et eventuelt bortfall av foreldrebetaling var tenkt finansiert.

Skryter av statsråden

Gjennom helgen og i starten av denne uken har PBL og departementet hatt en konstruktiv dialog for å finne en løsning. Og under et møte mellom PBL og nyutnevnt statsråd Guri Melby (V) tirsdag, ble det klart at barnehagene ikke vil bli økonomisk skadelidende.

Anne Lindboe gir den ferske kunnskapsministeren stor honnør for måten saken er håndtert på.

– Guri Melby og departementet har sett og forstått hvor viktig barnehagesektoren er i den situasjonen som landet er oppe i. Våre gode barnehager og deres flinke ansatte er helt avgjørende for at andre kritiske funksjoner i samfunnet kan ivareta sine oppgaver, sier Lindboe og legger til:

– Dette forplikter. Nå skal vi vise at vi er tilliten verdig og at vi vil strekke oss langt for å bidra i denne dugnaden. Og det har jeg stor tillit til at våre barnehager gjerne vil.

Har unngått permitteringer

PBL har helt siden barnehagene ble stengt torsdag ettermiddag anbefalt medlemsbarnehagene om ikke å forberede permitteringer av ansatte så lenge inntektene består.

Anne Lindboe roser barnehagene som tross stor usikkerhet har hatt is i magen og forholdt seg til de råd som PBL har gitt. Hun tror dette har bidratt sterkt til at departementet så raskt kom frem til en så god løsning for barnehagene.

Hun ber samtidig om forståelse for at ikke alle spørsmål er avklart riktig ennå.

– Hvordan betalingen fra staten skal foregå, og når barnehagene får disse pengene, må vi la Utdanningsdirektoratet jobbe litt mer med for å få avklart. Derfor bør barnehagene la kommende faktura for foreldrebetaling gå som normalt, og heller avregne for mye innbetalte foreldrebetaling ved neste korsvei. Dette er viktige detaljer som PBL kommer tilbake til så snart vi vet mer, sier Anne Lindboe.

Mest mulig like løsninger

Enkelte kommuner har allerede signalisert at de kommer til å ta aktivt grep for at foreldre skal slippe å betale fakturaer så lenge barnehagene er stengt. PBL vil komme tilbake til hvordan vi anbefaler at de private barnehagene i disse kommunene handler.

- Når det gjelder øvrige kommuner, forventer vi at de kommer til å følge den linjen som Utdanningsdirektoratet vil legge seg på. Får vi en mest mulig enhetlig løsning for alle kommunale og private barnehager, bidrar vi alle til å redusere usikkerheten der ute, sier Anne Lindboe.