PBL diskuterer koronakrisen med statsråden tirsdag

Kunnskapsminister Guri Melby (V).

PBL diskuterer koronakrisen med statsråden tirsdag

Tirsdag møter PBL nyutnevnt kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). På agendaen står håndteringen av den pågående koronaepidemien.

Publisert:

For PBL er det spesielt viktig å få avklaringer omkring inntektsgrunnlaget til i de private barnehagene, i den situasjonen som sektoren nå er i. PBL har bedt om bekreftelse på at kommunale tilskudd opprettholdes og at også private barnehager vil få kompensert eventuelt tap av foreldrebetaling.

PBL sendte fredag en formell henvendelse til kunnskaps- og integreringsministeren om saken. Gjennom helgen hadde PBL løpende dialog med departementet. Og mandag ble det avtalt å avholde et videomøte om situasjonen tirsdag.

– Avgjørende med raske avklaringer  

– Dette er en svært vanskelig situasjon for alle og store deler av næringslivet er hardt rammet. For de private barnehagene er det avgjørende å få raske avklaringer omkring inntektsgrunnlaget for å unngå permitteringer. Det er viktig at statsråden raskt kommer ut og avklarer dette, slik at sektoren i fortsettelsen kan konsentrere seg om tiltakene som skal redusere smittespredning og sørge for at barnehagene fortsatt kan holde åpent blant annet for barn av foreldre som innehar kritiske samfunnsfunksjoner, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Ønsker å bidra

PBL vil i møtet med statsråden også gjerne diskutere hvordan private barnehagene best mulig kan bidra i den pågående samfunnsdugnaden.

Barnehagene har en nøkkelrolle i jobben med å få hjulene til å gå rundt i de kritiske samfunnsfunksjonene under koronaepidemien. PBL har bedt medlemsbarnehagene og hele sektoren om å være svært fleksible for å finne løsninger for familiene som trenger det, noe PBL oppfatter at barnehagene er.