PBL ber departementet om avklaring om foreldrebetaling

PBL ber departementet om avklaring om foreldrebetaling

PBL har bedt Kunnskapsdepartementet om svar på hvordan barnehagene skal kompenseres dersom foreldrebetalingen bortfaller som følge av stengte barnehager.

Publisert:

Under regjeringens pressekonferanse om økonomiske krisepakker i forbindelse med korona-pandemien, sa KrFs leder, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, følgende:

«Når barnehager og SFO stenger, kan kommunene heller ikke kreve betaling fra brukerne. Det kan gi lavere inntekt i en periode, samtidig som utgiftene jo vil bestå. Derfor har regjeringen besluttet at vi skal øke skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020 som et første steg.»

PBL: Alle foreldre må behandles likt

PBL mener dette er gode nyheter for foresatte og signalene vil også bli godt mottatt av barnehagene, forutsatt at private barnehager ikke blir økonomisk skadelidende.

– Vi legger til grunn at private barnehager blir kompensert på lik linje med kommunale barnehager for et eventuelt bortfall av inntekter. Men det er stor usikkerhet rundt dette i sektoren, så vi trenger en rask avklaring på hvordan dette skal fungere i praksis, sier PBL-direktør Anne Lindboe.

– Vi regner det som en selvfølge at det i denne prosessen blir likebehandling av foreldre i private og kommunale barnehager, og at også foreldre med barn i private barnehager får den samme hjelpen fra myndighetene. Det er viktig at det også her kommer nasjonale føringer, legger hun til.

Sendte brev til departementet fredag

I et brev til Kunnskapsdepartementet, som ble sendt fredag ettermiddag, ber PBL om bekreftelse fra departementet på at foreldrebetalingen for eksempel utbetales av den enkelte kommune til barnehagene, som deretter avregner dette mot innbetalt foreldrebetaling.

Les brevet fra PBL til KD 

Det er svært viktig for de private barnehagene å få slike bekreftelser, all den tid det vil gi barnehagene ro omring sin inntektssituasjon. 

Sektoren vil da kunne konsentrere seg om sitt samfunnsansvar gjennom full eller delvis drift gjennom ulike faser av utbruddet, samtidig som man kan berolige de ansatte med at det ikke vil være aktuelt å bruke permittering for å redusere et forventet tap.