PBL: Må komme strengere føringer fra nasjonale myndigheter

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

PBL: Må komme strengere føringer fra nasjonale myndigheter

PBL-direktør Anne Lindboe er imponert over hvordan barnehagene løser de mange utfordringene etter at regjeringen beordret stenging av barnehager. Men hun etterlyser tydeligere styring fra sentrale myndigheter.

Publisert:

Ett døgn etter at de svært inngripende tiltakene med blant annet nedstenging av barnehager ble kunngjort, har hverdagen i barnehagene endret seg totalt. Mange barnehager gir fortsatt et tilbud til barn av foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov.

– Det er utrolig imponerende å se hvordan medlemmene våre og resten av sektoren har brettet opp ermene og er med på denne store samfunnsdugnaden for å stoppe smittespredning. Sammen med alle andre som nå følger opp de tiltakene som regjeringen har satt i verk, er vi med på noe stort og veldig viktig. Dette skal vi klare sammen, sier administrerende direktør Anne Lindboe.

Ønsker sterkere styring

PBL støtter fullt og helt opp om de tiltakene som regjeringen har satt i verk. Men Lindboe og PBL mener det raskt bør komme på plass enda sterkere sentral styring  fra nasjonale myndigheter.

– Det er viktig at regjeringen og øvrige nasjonale myndigheter er tydelig og klare i sine anbefalinger. Vi ønsker enda sterkere sentral styring fra nasjonale myndigheter. Utydelighet vil kunne forsinke det viktige arbeidet som skal gjøres ute i barnehagene fordi de må bruke for mye tid på å tolke og vurdere informasjonen som gis, oppfordrer Lindboe.

God dialog

PBL har siden pressekonferansen torsdag gitt medlemmene konkrete råd blant annet om hvilke barn som vi anser som omfattet av unntaket om hvilke barn som fortsatt skal ha et barnehagetilbud. PBL etterlyser nå konkrete sentrale anbefalinger blant annet om foreldrebetaling, karantenebestemmelser og hva som defineres som kritiske samfunnsfunksjoner.

– Vi har god dialog både med helsemyndighetene og Kunnskapsdepartementet om disse tingene og forventer at de kommer ut og avklarer noen av de spørsmålene som det nå er mest diskusjon og usikkerhet om i sektoren, sier Anne Lindboe.