PBLs klare råd til barnehagene: Ingen permitteringer så lenge inntektene består

PBLs klare råd til barnehagene: Ingen permitteringer så lenge inntektene består

PBL er tydelig i rådgivingen til medlemsbarnehagene: Det er ikke grunnlag for å permittere ansatte så lenge tilskudd fra kommunen og foreldrebetaling opprettholdes.

Publisert:

– Vi får selvfølgelig mange spørsmål om dette. Det er naturlig at barnehager forbereder seg på hvordan kostnadene kan kuttes dersom inntekter uteblir. Foreløpig oppfordrer vi barnehagene sterkt til ikke å permittere ansatte. Vi forutsetter at tilskuddene består uavhengig av nedstengingen og forventer at myndighetene kompenserer eventuelt bortfall av foreldrebetalingen. Det har vært vår rådgiving hele tiden.

PBL: – Rask avklaring kan skape ro

Det sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL. På vegne av medlemsbarnehagene har hun og PBL tett kontakt med myndighetene i den ekstraordinære situasjonen for landet og som også påvirker barnehagene i svært stor grad.

Lindboe rapporterer om at dialogen med Kunnskapsdepartementet når det gjelder avklaringer om tilskudd og foreldrebetaling er god. PBL sendte formell henvendelse til departementet fredag og har også hatt kontakt med departementet gjennom helgen.

– Jeg opplever at det er stor vilje til å finne gode løsninger i denne krevende situasjonen og departementet er vel kjent med at det er viktig med raske avklaringer rundt dette. Ingen ønsker permitteringer med de konsekvensene det har for de ansatte. Rask avklaring vil kunne skape ro og sikre at barnehagene kan bruke ressursene på det viktigste akkurat nå: Å organisere tilbudet til de barna som fortsatt er i barnehagene på best mulig måte og sikre at barnehagene bidrar i arbeidet med å redusere risiko for smitte av viruset, sier Lindboe.

Krever lik behandling av alle foreldre

Som kjent er mange private barnehager fra før i en krevende økonomisk situasjon på grunn av manglende finansiering av bemanningsnorm og det generelle tilskuddsnivået i kommunene. Derfor må også barnehager redusere kostander ved en eventuell reduksjon i inntektene.

Flere kommuner har de siste dagene gått ut med en melding om at foreldre med barn i kommunale barnehager skal slippe å betale for barnehageplassene i denne perioden. Det har skapt usikkerhet hos en del private barnehager.

– Det er utrolig viktig at foreldre med barn i kommunale og private barnehager blir behandlet likt. Så er jeg helt sikker på at både barnehagene og de ansatte som i den kommende perioden måtte ha ledig kapasitet, vil være interesserte i å bidra på andre viktige samfunnsområder dersom denne situasjonen blir langvarig. Det er noe vi gjerne kommer tilbake til i samarbeid med andre berørte parter, sier PBL-sjef Anne Lindboe.