PBL fornøyd med at statsråden har høy terskel for stenging av barnehager

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

PBL fornøyd med at statsråden har høy terskel for stenging av barnehager

I møte med flere aktører i utdanningssektoren denne uken var kunnskapsminister Guri Melby tydelig på at barn så langt som mulig skal skjermes mot inngripende tiltak i kampen mot koronasmitte.

Publisert:

En økning i smittetallene i Norge etter sommerferien har ført til ny oppmerksomhet om covid-19 og barnehage.

Noen steder er barnehager stengt etter lokale utbrudd, enten i den enkelte barnehage eller i lokalmiljøet. Nedstengingen har i disse tilfellene skjedd etter vedtak fra lokale smittevernmyndigheter.

Statsråden vil skjerme barn

Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

I et møte denne uken mellom Kunnskapsdepartementet og flere aktører innenfor utdanningssektoren, blant dem PBL, var kunnskapsminister Guri Melby tydelig på at barn, så langt det er mulig, skal skjermes mot inngripende tiltak i kampen mot pandemien.

I møtet ble det blant annet vist til nye forskningsresultater som indikerer at barn i veldig liten grad sprer smitte.

Smitter ingen eller veldig få

I en artikkel om oppstart av nytt barnehageår skriver Utdanningsdirektoratet følgende om smittesituasjonen:

«Nye studier om barn og unges rolle i smittespredning av covid-19 viser at de fleste som er syke, smitter ingen eller veldig få andre. Det er sjelden barn smitter andre barn, og smitte fra barn til voksen forekommer først og fremst innen samme husholdning. Ungdom smitter andre i større grad enn barn.

I Sverige, der barnehager og grunnskolen har vært åpen i hele utbruddsperioden, er det ikke påvist at lærere og pedagoger har høyere risiko for koronasmitte enn andre yrkesgrupper.

Det er rapportert enkelte utbrudd i både barnehager og skoler fra flere land, og vi forventer at det vil komme smitte i barnehager og skoler fremover. Det er ikke grunnlag for å hevde at det er mer smitte i barnehager og skoler enn generelt i samfunnet. Barnehage- og skoleeiere må ha planer for overgang til rødt tiltaksnivå dersom det blir nødvendig.

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må barnehagene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Foreløpig er det ikke åpnet for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå.

Barnehageeier må derfor planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene.»

PBL fornøyd med signalene

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL er fornøyd med signalene fra statsråden.

– PBL er glad for at det fra nasjonalt hold presiseres at man vil prøve å unngå at byrden for barn skal bli for stor i den videre håndteringen av pandemien, sier Lindboe.

Hun har stor tillit til at barnehagene tar smittevernet på høyeste alvor samtidig som de strekker seg langt for å gi barna en så god og normal barnehagehverdag som mulig.

– Barnehagene er særlig viktige for de barna som av ulike årsaker ikke har den tryggheten og omsorgen de trenger hjemme. Barnehagene har gjennom de siste månedene også vist at de er en del av løsningen på utfordringene som storsamfunnet opplever når vi blir rammet av en pandemi. Derfor er det viktig at myndighetene gir så tydelige signaler om at terskelen for å stenge barnehager skal være høy, sier Anne Lindboe.