Alle barnehager skal ha beredskapsplan for endring av tiltaksnivå

Alle barnehager skal ha beredskapsplan for endring av tiltaksnivå

Mange barnehager på Østlandet er nå over på rødt tiltaksnivå og smittesituasjonen kan raskt endre seg også i andre deler av landet. Alle barnehager skal ha en beredskapsplan for å sikre rask omorganisering av driften ved endring av tiltaksnivå.

Publisert:

Samtlige barnehager i Norge skal i utgangspunktet være på gult tiltaksnivå i henhold til smittevernveilederen. Men nasjonale, regionale eller lokale helsemyndigheter kan på bakgrunn av endring i smittesituasjonen, varsle endret tiltaksnivå. Derfor er det viktig at alle barnehager har utarbeidet beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene.

Barnehageeier må:

 • Sikre et godt barnehagetilbud.
 • Sikre at barnehagene har god og oppdatert informasjon om smittesituasjonen, gjeldende regelverk og smittevernveiledere.
 • Videreformidle informasjon til barnehagene for å forebygge smittespredning, formidle råd og veiledning fra nasjonale myndigheter.
 • Sikre at barnehagene opprettholder forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av nasjonale myndigheter ut fra smittesituasjonen til enhver tid.

Kan endres raskt

Smittesituasjonen kan endre seg raskt, noe utbruddet av den britiske virusvarianten av covid-19 på Østlandet er et godt eksempel på. Her måtte barnehagene i ti kommuner i og rundt Nordre Follo raskt omstille seg fra gult til rødt nivå.  

Utdanningsdirektoratet er tydelig på at barnehageeier må derfor lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Det er imidlertid smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte barnehageeier eller barnehage.

 

Målsettingen med beredskapsplanen er å sikre at barnehagene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.

Rådene nedenfor er ment for å støtte til barnehageeiere i arbeidet med å utarbeide en beredskapsplan.

Barnehageeiers ansvar:

Det er offentlige og private barnehageeiere som er ansvarlig for barnehager i Norge. Barnehageeier har ansvaret for barnehagene og er derfor ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte.

For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og kan sette i verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederene.

Tiltak

Barnehageeier må sørge for at barnehagene har:

 • kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene i barnehagene skal iverksette.
 • rutiner/planer for kontaktreduserende tiltak i gul og rød situasjon. Blant annet for organisering for eksempel plan for organisering i kohorter.
 • rutiner for god hygiene.
 • planer (rutine) for forsterket renhold i gul og rød situasjon.
 • tilstrekkelig bemanning dersom ansatte blir syke (for eksempel en vikarpool).
 • rutiner for oppmøte- og hentetider i gul og rød situasjon.
 • tilstrekkelig med lokaler. Det vil si alternative måter å organisere dagen på ved gult og rødt nivå. Eksempel uteaktiviteter og bruk av andre lokaler.
 • tilstrekkelig utstyr i gul og rød situasjon.
 • forsvarlig matservering i gul og rød situasjon.

Beredskapsplan i PBL Mentor HMS

For brukere av PBL Mentor HMS er dette ivaretatt i systemet. I malbiblioteket er innhold til beredskapsplanen tilgjengelig. Disse dokumentene kan tilpasses den enkelte barnehage.