Her er oppdatert smittevernveileder for barnehager

Her er oppdatert smittevernveileder for barnehager

Utdanningsdirektoratet har publisert ny veileder for smittevern, hvor barnehager allerede fra neste uke kan planlegge for en mer normal barnehagehverdag.

Publisert:

Som varslet tidligere denne uken er ny smittevernveilder for barnehager nå publisert. Den nye og oppdaterte veilederen består blant annet av en trafkklysmodell utarbeidet av Folkehelseinstituttet med grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger.

På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.

På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.  

Se den oppdaterte smittevernveilederen.