Koronaviruset: Barnehagene er fortsatt på gult tiltaksnivå

Koronaviruset: Barnehagene er fortsatt på gult tiltaksnivå

Veileder om smittevern gir barnehagene støtte under utbruddet av Covid-19. Fortsatt er det gult tiltaksnivå som gjelder for barnehagene. Men situasjonen kan raskt endre seg – spesielt i kommuner med økende smitte.

Publisert:

Da den reviderte smittevernveilederen ble publisert i slutten av mai ble det innført gult tiltaksnivå i alle barnehager over hele landet. Situasjonen er foreløpig uendret, og barnehagene skal fortsatt være på gult tiltaksnivå ved oppstart av nytt barnehageår i august.

Det betyr blant annet at hele avdelinger skal regnes som en kohort. I tillegg må barnehagene ha iverksatt en rekke tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.

Les mer om tiltakene på gult nivå på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Økende smitte

Samtidig er det viktig å være klar over at smittesituasjonen raskt kan endre seg. Det er forventet en oppblomstring av Covid-19 i høst og flere kommuner i Norge har nå økende smitte. PBL var tirsdag i kontakt med flere av disse kommunene. Kommunene PBL har snakket med opplyser at de fortløpende vil vurdere om det er behov for å heve tiltaksnivå i barnehagene, fra gult til rødt tiltaksnivå.

Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte barnehageeier eller barnehage.

Les mer om tiltakene på rødt nivå på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Må ha beredskapsplan

Utdanningsdirektoratet er tydelig på at barnehageeier må lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene.

Målsettingen med beredskapsplanen er å sikre at barnehagene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.

Nasjonale, regionale eller lokale helsemyndigheter kan på et senere tidspunkt, på bakgrunn av endring i smittesituasjonen, varsle endret tiltaksnivå.

Rådene nedenfor er ment for å støtte barnehageeiere i arbeidet med å utarbeide en beredskapsplan.

Barnehageeier må:

 • Sikre et godt barnehagetilbud.
 • Sikre at barnehagene har god og oppdatert informasjon om smittesituasjonen, gjeldende regelverk og smittevernveiledere.
 • Videreformidle informasjon til barnehagene for å forebygge smittespredning, formidle råd og veiledning fra nasjonale myndigheter.
 • Sikre at barnehagene opprettholder forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av nasjonale myndigheter ut fra smittesituasjonen til enhver tid.

Tiltak

Barnehageeier må sørge for at barnehagene har:

 • kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene i barnehagene skal iverksette.
 • rutiner/planer for kontaktreduserende tiltak i gul og rød situasjon. Blant annet for organisering for eksempel plan for organisering i kohorter.
 • rutiner for god hygiene.
 • planer (rutine) for forsterket renhold i gul og rød situasjon.
 • tilstrekkelig bemanning dersom ansatte blir syke (for eksempel en vikarpool).
 • rutiner for oppmøte- og hentetider i gul og rød situasjon.
 • tilstrekkelig med lokaler. Det vil si alternative måter å organisere dagen på ved gult og rødt nivå. Eksempel uteaktiviteter og bruk av andre lokaler.
 • tilstrekkelig utstyr i gul og rød situasjon.
 • forsvarlig matservering i gul og rød situasjon.

Beredskapsplan i PBL Mentor HMS

For brukere av PBL Mentor HMS er dette ivaretatt i systemet. I malbiblioteket er innhold til beredskapsplanen tilgjengelig. Disse dokumentene kan tilpasses den enkelte barnehage.