Hvordan skal barnehagen forholde seg til koronaviruset?

Hvordan skal barnehagen forholde seg til koronaviruset?

PBL mottar mange henvendelser fra barnehager som lurer på hvordan de skal forholde seg til sykdommen hvis den kommer nær der de er, eller har barn/foreldre som har vært på reise i et område med smitteutbrudd.

Publisert:

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og har skrevet råd og informasjon til befolkningen på sine sider om koronaviruset.

Bedriftslege Sven Tore Grimstad i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste oppfordrer barnehagene til å følge den informasjonen som kommer fra Folkehelseinstituttet om utbruddet av pandemien med nytt koronavirus.

– Per i dag finnes det ikke noe spesifikk informasjon som gjelder for barnehager. Men i og med at barnehager er et møtepunkt for mange mennesker og i neste omgang deres familier hjemme, er det viktig at barnehagene kjenner til sine smittevernplaner og vet hvor de lett kan finne oppdatert informasjon, sier Grimstad.

Egen rutine i PBL Mentor HMS

Har barnehagen PBL Mentor HMS, finner dere beredskapskort for epidemi og HMS-rutinene «Smittsomme sykdommer» og «skjerpende hygienerutiner».

Vi anbefaler at rutinen gjøres ekstra kjent for alle ansatte og foreldre i barnehagen.

Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjonen i tråd med epidemiens utvikling. Her finner du mye informasjon og råd om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Generelt er rådet å redusere smitterisiko ved å ha god hoste- og håndhygiene. Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Tiltak med karantene av personer, stenging av virksomheter, avlysing av aktiviteter og annet, vil være avhengige av lokale forhold. Myndighetene lokalt vil gi informasjon om dette dersom det blir aktuelt.

Hold deg oppdatert i egen kommune

Kommunene har sine egne smittevernansvarlige leger som du kan kontakte for å få informasjon om lokale forhold. Vi oppfordrer barnehagen til å holde seg oppdatert på informasjonen gjennom kommunens nettside og ved behov også kontakt med smittevernlege i kommunen.

Barnehagene anbefales for øvrig å kontakte sin bedriftshelsetjeneste for generell rådgiving om barnehagens smittevernsarbeid.

Se også PBLs anbefalinger for hygiene og håndvask og last gjerne ned vår brosjyre for hygiene og håndvask. 

Sykdom blant ansatte

Når det gjelder rettigheter ved sykdom og/eller karantene hos ansatte, gjelder de ordinære regler om rett til sykepenger, egenmeldinger, etc.

Ta gjerne kontakt med PBL dersom det er behov for rådgiving knyttet til dette.