Høysesongen for omgangssyke er her - husk håndvask

Såpe og vann. Det aller viktigste du kan gjøre for å forhindre smitte er god håndhygiene og da er det såpe og vann som gjelder. Ved å vaske hendene i såpe og vann reduseres ikke bare risikoen for at du blir smittet, men beskytter mot videre spredning av viruset.

Såpe og vann. Det aller viktigste du kan gjøre for å forhindre smitte er god håndhygiene og da er det såpe og vann som gjelder. Ved å vaske hendene i såpe og vann reduseres ikke bare risikoen for at du blir smittet, men beskytter mot videre spredning av viruset.

Høysesongen for omgangssyke er her - husk håndvask

Vinter er tiden for influensa og omgangssyke med det innpåslitne og svært smittsomme Noroviruset. Såpe, vann og gode rutiner er alt du trenger for å holde viruset unna.

Publisert:

Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Så lite som 10-100 viruspartikler er tilstrekkelig til å forårsake et sykdomsutbrudd som i verste fall kan sette ut store grupper eller hele avdelinger i barnehagen.  Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. 

Ifølge folkehelseinstituttet (FHI) får mellom fem og femten prosent av befolkningen influensa hvert år – mange av disse er smittet uten å bli syke, men de kan smitte andre. Tall fra FHI viser at andelen tilfeller av influensa øker uke for uke. 

Influensaviruset finnes i luftveiene. Inkubasjonstiden fra smitte til symptomer er vanligvis to dager og smittefaren er størst dersom den som er smittet hoster eller nyser rett på en annen person, slik at viruset overføres til den friskes slimhinner.

Viruset kan leve et par timer utenfor kroppen og kan også overføres indirekte via hender og gjenstander.

Såpe, vann og gode rutiner som etterfølges av ansatte og foreldre er viktig for å holde ulike virus og bakterier i sjakk. 

Forhindre smitte

Barnehagebarn er generelt mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Ifølge Folkehelseinstituttet forekommer forkjølelse nesten dobbelt så ofte hos barnehagebarn sammenlignet med barn som ikke går i barnehage. Mage/tarm-infeksjoner er opptil tre ganger så vanlig blant barnehagebarn.

– I barnehagen spres smitte hovedsakelig gjennom direkte og indirekte kontaktsmitte, og antakelig i mindre grad gjennom dråpesmitte. Selv om en viss smittespredning synes uunngåelig på grunn av barns generelle atferd, kan du med noen grep begrense spredningen av smittsomme sykdommer i barnehagen, sier HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Bedriftshelsetjeneste, Anne-Lise Hole Blakstad.

48-timersregelen. Barn med oppkast eller diaré ikke skal vende tilbake til barnehagen før det har gått to døgn etter at de er symptomfrie og det er viktig at barnehagene er tydelig denne regelen overfor foreldrene, sier Anne Lise Hole Blakstad.48-timersregelen. Barn med oppkast eller diaré ikke skal vende tilbake til barnehagen før det har gått to døgn etter at de er symptomfrie og det er viktig at barnehagene er tydelig denne regelen overfor foreldrene, sier Anne Lise Hole Blakstad.

Mange tror at alkoholbasert hånddesinfeksjon tar knekken på Noroviruset, men ifølge Folkehelseinstituttet har dette svært begrenset effekt.

– Det aller viktigste du kan gjøre for å forhindre smitte er god håndhygiene og da er det såpe og vann som gjelder. Ved å vaske hendene i såpe og vann reduseres ikke bare risikoen for at du blir smittet, men beskytter mot videre spredning av viruset, påpeker Blakstad.

Hvordan bli kvitt viruset?

Virus kan overleve i lang tid på overflater som for eksempel dørhåndtak. Det kan derfor være svært vanskelig å bli kvitt Noroviruset når det først bryter ut. En skikkelig rundvask av barnehagen kan derfor være nødvendig hvis utbruddet først har oppstått, og for å redusere smitten i å spre seg videre.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon, men du kan lindre symptomer og forebygge komplikasjoner med god pleie og rikelig med drikke. De som allerede er syke, er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré. Men de er også smittsomme i en kort periode før symptomstart og et par dager etter tilfrisking.

– Derfor opererer myndighetene med en klar anbefaling om at barn med oppkast eller diaré ikke skal vende tilbake til barnehagen før det har gått to døgn etter at de er symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn, sier sykepleieren i PBL Bedriftshelsetjeneste og oppfordrer barnehagene til å synliggjøre godt hvor viktig 48-timersregelen er.

– Barn som til vanlig har en tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand, sier hun.

Mange foreldre kan oppleve denne regelen som streng og vanskelig å håndtere i en hektisk hverdag, men dersom barnet kommer for tidlig tilbake risikerer barnehagen mange uheldige konsekvenser som:

 • Ond sirkel – hyppigere syke barn-foreldrene må være enda oftere hjemme
 • Lav bemanning
 • Redusert kvalitet på barnas tilbud
 • Avdelinger kan bli stengt

PBL Bedriftshelsetjeneste oppfordrer barnehagen til å gå vernerunder for å kartlegge hvilke smitterisikosoner som er i barnehagen når det gjelder å forebygge smitte og sikre god mathåndtering.  Bedriftshelsetjenesten kan bistå med både vernerunden og i opplæring av ansatte og også foreldre. Bistand og opplæring kan for eksempel bestå av hjelp til å få gode rutiner, sjekklister og aktiviteter som forebygger smitte og sykdom.

Hygieneråd

Ifølge Folkehelseinstituttet forebygges smitte best ved å ha gode generelle hygienerutiner. Følger du disse rådene i din barnehage har du gjort en god innsats for å forhindre Norosmitte og influensa:

 • 1. Ha såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker. Bruk alltid såpe og varmt vann ved håndvask.
 • 2. Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk og bleieskift.
 • 3. Vask hendene når barna kommer inn etter å ha vært ute, og før matlaging og måltider.
 • 4. Unngå å nyse og hoste på hverandre.
 • 5. Vask hendene etter tørking av snørr eller andre sekreter.
 • 6. Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis én gang i uken. Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin.
 • 7. Engangshansker bør brukes ved stell av blødende sår og neseblødninger. Skrubbsår og andre småsår som ikke blør stelles på vanlig måte.
 • 8. Stell og vanlig bleieskift kan foregå uten hansker.
 • 9. Rengjøring ved søl av blod eller avføring på gjenstander, gulv og så videre, utføres med husholdningsklorin. Bruk vanlige rengjøringshansker.