Bare én av ti barnehager får ressurser til å dekke ekstrakostnader

Foto: Morten Ovesen

Bare én av ti barnehager får ressurser til å dekke ekstrakostnader

Et stort flertall av de private barnehagene har ekstra kostnader knyttet til korona-tiltakene som myndighetene har pålagt dem. Bare én av ti oppgir at de får ekstra ressurser.

Publisert:

Dette kommer frem av en undersøkelse PBL har utført blant sine medlemsbarnehager 29. og 30. april 2020.

– Mangelen på finansiering av ekstraordinære kostnader setter barnehagene i en veldig alvorlig situasjon. De strekker seg langt for å gi alle familier et så godt tilbud som mulig. Men hvis strikken tøyes for langt, vil den på et tidspunkt ryke. Før eller senere vil barnehager måtte stenge, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL. 

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

Gjenåpningen har gått bra

I medlemsundersøkelsen har nærmere 900 av PBLs drøyt 1.900 medlemsbarnehager svart på spørsmål knyttet til gjenåpningen av barnehagene etter koronastengingen.

Barnehagene rapporterer at gjenåpningen har gått bra. De har etablert gode rutiner for smittevern. De har funnet gode måter å organisere barnegruppene. Og de opplever at foreldrene gir uttrykk for at det er trygt å sende barna i barnehagen.

Samtidig peker barnehagene på vesentlige utfordringer i skjæringspunktet mellom pålegg om gode smittevernstiltak, styrket renhold og hygienetiltak på den ene side – og forventninger om gode åpningstider på den annen:

  • Syv av ti barnehager oppgir at de har ekstra kostnader knyttet til korona-tiltakene.
  • Syv av ti barnehager oppgir at de må sette inn ekstra vikarer for å sikre forsvarlig drift.
  • Én av ti barnehager oppgir at kommunen dekker noen av de ekstraordinære kostnadene som barnehagene har i forbindelse med gjenåpning og/eller drift under koronapandemien.
  • Bare tre prosent av barnehagene oppgir at de har opprettholdt sine normale, vedtektsfestede åpningstider etter gjenåpningen.

Kommuner henter ekstra ressurser til egne barnehager

Etter at barnehagene ble vedtatt stengt fra og med 13. mars, tillot regjeringen en gjenåpning fra og med 20. april. Både gjennom hele stengningsperioden, helligdagene i påsken og etter gjenåpningen, har barnehager gitt et utvidet tilbud til barn med særlige omsorgsbehov, samt barn av foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner.

PBL har fått melding om at mange kommuner har bevilget ekstra ressurser til kommunale barnehager for å styrke bemanning og smittevern i disse krevende tidene. Men Oslo og Asker er blant de få som også lover ekstra midler til private barnehager.

– Ikke forskjellsbehandle barnehagene

Anne Lindboe mener flere kommuner må følge deres eksempel, eventuelt at regjeringen kommer på banen.

– Dette er ikke tiden for forskjellsbehandling. Private barnehager har akkurat de samme kostnadene som kommunale barnehager har. De strekker seg utrolig langt for å gi et pedagogiske godt og forsvarlig tilbud under krevende forhold. Men mens kommunale barnehager i mange tilfeller kan nyte godt av økte rammeoverføringer fra staten til kommunene, har de private barnehagene ingen mulige inntektskilder ut over kommunale tilskudd og foreldrebetaling. Sånn kan det ikke være, sier Anne Lindboe – og legger til:

– Slik systemet for finansiering av private barnehager er, skal økte kostnader til drift av kommunale barnehager i 2020 gi økte tilskudd til private barnehager i 2022. Men det er nå de private barnehagene har ekstra utgifter til blant til renhold og ekstra smitteverntiltak. Derfor bør barnehagene kompenseres nå, og ikke om to år.