Medlemsundersøkelse: Gjenåpningen har gått bra, men barnehagene peker på viktige forbedringer

– Dette er signaler som PBL gir høyeste prioritet når vi i neste uke skal gi innspill til Utdanningsdirektoratet om endringer i smittevernveilederen, sier Anne Lindboe.

Medlemsundersøkelse: Gjenåpningen har gått bra, men barnehagene peker på viktige forbedringer

I en fersk undersøkelse gir medlemsbarnehagene mange nyttige tilbakemeldinger som PBL tar med i høringen om justeringer av smittevernveilederen.

Publisert:

– Det er virkelig grunn til å være stolte av den innsatsen som ledere og ansatte i medlemsbarnehagene har lagt ned i forbindelse med gjenåpningen av barnehagene. De har hatt veldig kort tid på seg, men strukket seg veldig langt for å imøtekomme forventningene i samfunnet om en rask og trygg gjenåpning, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

– Samtidig gir medlemsbarnehagene også tydelige tilbakemeldinger. Det er utfordrende å følge kravene i covid-19-forskriften og anbefalingene i smittevernveilederen og samtidig møte forventningene om gode åpningstider for alle og ekstra gode åpningstider for sårbare barn og familier der foreldre har kritiske samfunnsfunksjoner. Dette er signaler som PBL gir høyeste prioritet når vi i neste uke skal gi innspill til Utdanningsdirektoratet om endringer i smittevernveilederen, legger hun til.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

Har gode rutiner

Tirsdag ettermiddag sendte PBL ut en ny medlemsundersøkelse til barnehagene for å få mer kunnskap om hvordan barnehagene opplever gjenåpningen etter koronastengingen som regjeringen besluttet 12. mars.

Onsdag morgen hadde mer enn 850 barnehager svart på undersøkelsen.

Noen hovedfunn:

Foreldrene er trygge

I undersøkelsen kommer det frem at ni av ti barnehager er «enige» eller «helt enige» i at foreldre gir uttrykk for at de synes det er trygt å sende barnet i barnehagen.

Da PBL spurte medlemmene om det samme i palmehelgen, var bare to av ti helt enige eller enige i et tilsvarende utsagn.

– Det viser igjen at barnehagene har gjort en fantastisk jobb med å få på plass gode rutiner og god organisering av arbeidet. Mange foreldre opplevde situasjonen som utrygg når barnehagene åpnet før noen andre av områdene i samfunnet som hadde vært stengt. Men barnehagene har gjennom sin enestående innsats vist at bekymringene langt på vei var grunnløse, sier Anne Lindboe.

Nesten alle kutter åpningstidene

Undersøkelsen viser videre at bare et lite mindretall av barnehagene opererer med sine normale åpningstider.

Hele 96 prosent av barnehagene har redusert åpningstidene for å møte de forskriftsfestede kravene om smittevern og bemanningstetthet og veilederens forventninger om gruppestørrelser.

Svarene viser at barnehagene i gjennomsnitt har redusert åpningstidene fra noe over 9,5 timer før nedstengingen til noe under 7,5 timer etter gjenåpningen.

– Derfor var det en veldig nyttig avklaring regjeringen kom med, da den i forrige uke endret ordlyden i covid-19-forskriften for å tydeliggjøre muligheten for å redusere åpningstiden dersom dette er nødvendig, sier Anne Lindboe.

Takker for svarene

PBL takker medlemmene som i en svært hektisk tid har tatt seg tid til å svare på spørsmålene i medlemsundersøkelsen.

– Vi vet at lederne i barnehagene akkurat nå har mer enn nok å gjøre med å organisere neste dag, neste uke og neste måned. Derfor er det et ekstra ansvar for oss i PBL, når vi ber dem bruke tid på en medlemsundersøkelse, at vi bruker de svarene best mulig i vårt arbeid med å tale barnehagesektorens sak i denne helt spesielle situasjonen, sier Anne Lindboe.

Som PBL meldte til medlemmene onsdag: Utdanningsdirektoratet jobber med revidering av veileder for smittevern i barnehager. Planen er at oppdatert veileder skal publiseres 8. mai.

PBL kommer til å gi innspill om justeringer i veiledere innen onsdag 6. mai.