Reviderer veilederen for smittevern i barnehagene

Reviderer veilederen for smittevern i barnehagene

Utdanningsdirektoratet jobber med revidering av veileder for smittevern i barnehager. Planen er at oppdatert veileder skal publiseres 8. mai.

Publisert:

I et møte med Utdanningsdirektoratet onsdag 29. april, ble PBL orientert om den videre prosessen knyttet til den varslede revideringen av veilederen for smittevern i barnehager.

Smittevernveilederen som ble offentliggjort 15. april, gir føringer for driften av barnehagene under koronapandemien.

Allerede ved offentliggjøringen var Utdanningsdirektoratet tydelig på at veilederen skal være et dynamisk dokument som det kan gjøres endringer i, etter erfaringer fra den praktiske barnehagehverdagen.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

Ny utgave 8. mai

Ifølge informasjonen som PBL fikk onsdag blir prosessen som følger:

  • Høring med mulighet for organisasjonene til å komme med innspill til endringer innen 6. mai.
  • Publisering av oppdatert veileder for smittevern fredag 8. mai.

PBL er i tett kontakt med myndighetene om erfaringene med den første utgaven av veilederen for smittevern.

– Det er bra at direktoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre sentrale aktører, nå jobber med å oppdatere veiledningen som i dag ligger der for sektoren. Veilederen er et godt verktøy for mange barnehager, men det er åpenbart behov for justeringer etter at barnehagene nå har jobbet med denne i en periode, sier administrerende direktør Anne Lindboe.

PBL foreslår justeringer

I en medlemsundersøkelse som PBL sendte ut onsdag, ber PBL blant annet om forslag til justeringer av veilederen. Dette vil være en viktig del av grunnlaget for de innspillene som PBL skal gi i høringen.

PBL har i løpet av de siste dagene fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som opplever det som krevende å oppfylle veilederens anbefalinger om gruppestørrelser. PBL kommer til å gi konkrete innspill til justeringer i veilederen.

Alternative måter å organisere

En del av direktoratets arbeid vil være å vurdere alternative måter å organisere barnehagehverdagen på, som ivaretar kravene til styrket smittevern på en god måte.

Barnehagene skal etterleve kravene til styrket smittevern, og om nødvendig redusere åpningstidene dersom bemanning og ressurser ikke strekker til.

– Veilederen peker på hvordan barnehagene kan organisere hverdagen for å ivareta dette på en god måte. Samtidig kan det finnes andre måter å organisere dette på og samtidig opprettholde minst like godt smittevern, noe som gjerne bør kvalitetssikres av lokal smittevernmyndighet, sier Lindboe.