Barnehagene i Bergen med viktig løft for mindre plast og miljøgifter

Barnehagene i Bergen med viktig løft for mindre plast og miljøgifter

Et enstemmig bystyre i Bergen kommune har vedtatt å implementere veiledningsheftet Plast- og giftfrie barnehager, utarbeidet av Naturvernforbundet og PBL, i sitt arbeid for å redusere plast og miljøgifter.

Publisert:

Veiledningsheftet som nå blir tatt i bruk i Bergen ble til i et samarbeid mellom PBL og Naturvernforbundet som startet allerede i 2018. Utgangspunktet for samarbeidet var et vedtak fra PBLs landsmøte i 2017 om å legge til rette for at barnehagene kunne bli så plast- og giftfri som mulig.

I bystyrets vedtak viser det til samarbeidet mellom Naturvernforbundet og PBL for å redusere bruken av plast og mengden miljøgifter.

– Bergen kommune skal implementere veiledningsheftet «Plast- og giftfrie barnehager» i det videre arbeidet heter det blant annet i vedtaket.

Les mer om saken på Bergen kommunes hjemmesider. 

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og særlig er små barn sårbare.

PBL ønsker å bidra til økt oppmerksomhet om reduksjon av plast og miljøgifter i alle barnehager. I tillegg jobber PBL aktivt med våre samarbeidspartnere og leverandører for at det skal bli stadig mer miljøvennlige alternativer innen leker og forbruksmateriell tilgjengelig for barnehagene.

– Det er flott å se at Bergen kommune nå har vedtatt å ta i bruk dette gode veiledningsheftet som er spesielt tilpasset barnehagene. Jeg håper vi får se mange gode tiltak som bidrar til å redusere plast- og miljøgifter også i barnehagene i Bergen i tiden fremover, sier administrerende direktør Anne Lindboe.