Lanserer nytt veiledningshefte for å redusere plast og gift i barnehagene

Lanserer nytt veiledningshefte for å redusere plast og gift i barnehagene

PBL og Naturvernforbundet har sammen utarbeidet veiledningsheftet «Plast og giftfrie barnehager». Førstkommende mandag lanseres heftet, som skal være et viktig redskap for å bekjempe bruken av plast og miljøgifter i norske barnehager.

Publisert:

Lanseringen finner sted i «Boksen» på kulturhuset i Oslo mandag 22. oktober. Alle barnehager som ønsker å delta, er velkommen til å være med fra klokken 08.00.
Lanseringen vil også bli streamet på pbl.no fra klokken 08.30.

 

Programmet for lanseringen:

  • 08.30 Hvorfor er det viktig å redusere plast og miljøgift i barnehagehverdagen? - Anne Lindboe, PBL og Maren Esmark, Naturvernforbundet

  • 08.40 Plast og miljøgifter - hvordan påvirker det din barnehage? - Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet

  • 09.10 10 løsninger for en plast- og giftfri barnehage - Maren Esmark

  • 09.20 Finnes det plastfrie alternativer? Hva gjør Norengros og Lekolar for å unngå miljøgifter

  • 09. 30 Oppsummering og veien videre

Meld deg på lanseringen her.

 Det er viktig med tidlig innsats, også i miljøspørsmålet og vi må gi barna gode holdninger som de tar med seg videre i livet, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Gi barnehagene gode verktøy

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og særlig barnehagebarn. I regjeringens «Handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter» pekes det på at barn er ekstra sårbare for påvirkning fra miljøgifter.

 Her har barnehagene en unik mulighet til å spille en viktig rolle i arbeidet for å redusere bruken av plast og miljøgifter, og samtidig gjøre barna bevisste på sine valg. Så skal vi i PBL gjøre vårt for å sikre barnehagene de beste verktøyene for å gjøre en god pedagogisk jobb gjennom blant annet det nye veiledningshefte. Samtidig jobbe vi blant annet med å påvirke leverandørene som leverer varer til barnehagene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

PBL og Naturvernforbundet har signert en samarbeidsavtale hvor målet er å redusere bruken av plast og miljøgifter i barnehagene. To av PBLs største leverandører og samarbeidspartnere, Lekolar og Norengros, har også forpliktet seg til å bidra i arbeidet med å redusere plast og miljøgifter. Et arbeid som også er forankret i PBLs strategiplan for perioden 2017 til 2019.

– I barnehagen er det mange enkle tiltak som kan gjøres for å bruke mindre plast og for å unngå miljøgifter nær barna. Vi gleder oss til å samarbeide med barnehagesektoren om dette, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Praktiske tips og tiltak

Prosjektet henter inspirasjon fra Sverige, der offentlige og kommersielle aktører jobber sammen for å redusere eksponeringen for miljøgifter i barnehager og førskoler.

PBL og Naturvernforbundet ønsker gjennom dette prosjektet blant annet å fremme:

  • Praktiske tips og tiltak for hvordan barnehagene kan redusere plast- og miljøgiftbruken i barnehagen.
  • Bevisstgjøring blant barn og ansatte.
  • Strengere krav til, og sterkere samarbeid med, leverandører om bruk av plast og miljøgifter i deres produkter og emballasje.