Endringer i arbeidsmiljøloven 1. juli – slik påvirker det barnehagene

Endringer i arbeidsmiljøloven 1. juli – slik påvirker det barnehagene

1. juli trådte flere endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. PBL har utarbeidet forslag til arbeidsavtaler som er i tråd med de nye reglene.

Publisert:

Endringene i arbeidsmiljøloven vil fra og med 1. juli ha betydning både ved nyansettelser og ved endringer i arbeidsforhold.

PBL har utarbeidet en oversikt over de mest sentrale endringene som medlemsbarnehagene må merke seg.

Endringer fra 1. juli 2024:

Nye arbeidsavtaler

På bakgrunn av lovendringene har PBL laget oppdaterte eksempler på hvordan barnehagene kan sette opp arbeidsavtaler ved nyansettelser. De finner du her (krever innlogging).

PBL har også skrevet et sett kommentarer for å veilede deg gjennom de ulike punktene i disse avtalene. Disse finner du her (krever innlogging).

Ta gjerne kontakt med rådgiverne eller juristene i PBL hvis det er spørsmål til dette.