Kommentarer til nye arbeidsavtaler etter endring av arbeidsmiljøloven 1. juli 2024

Kommentarer til nye arbeidsavtaler etter endring av arbeidsmiljøloven 1. juli 2024

PBL har utarbeidet nye eksempler på arbeidsavtaler tilpasset endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2024. Her finner du kommentarer til de ulike punktene i de nye avtalene.